Sitt still i båten när marknaderna gungar – Investera i Mangolds Stiftelseportfölj

Mangolds diskretionärt förvaltade Stiftelseportfölj är framtagen som en, över tid, likaviktad portfölj med räntebärande värdepapper, hedgefonder och aktier med avsikt att skapa stabil avkastning till låg risk och erbjuda ett alternativ för mindre riskvilligt kapital som pensions- och stiftelseavsättningar.

 

Hittills i år har portföljen haft en avkastning på 14,4 procent, att jämföra med portföljens jämförelseindex som stigit 6,8 procent.

 

Stiftelseportföljen har förvaltats under sex år med samma strategi. Samtliga år har portföljen slagit jämförelseindex och endast ett år (2018) har resulterat i negativ avkastning,

Under de 72 månader som Stiftelseportföljen förvaltats har avkastningen överstigit jämförelseindex 68 procent av månaderna.

 

Portföljens jämförelseindex består av lika delar statsobligationer, hedgefondindexet HFRX samt Stockholmsbörsens OMXS30-index.

Exponeringen mot de tre olika tillgångsslagen får ökas eller minskas med 10 procent.

 

Senaste månadsrapporten: https://bit.ly/2M1ZOAL

I höst kommer vi att presentera våra diskretionärt förvaltade portföljer vid ett antal lunchseminarium.

 

Är du nyfiken och vill veta mer om vår stiftelseportfölj? 

 

Välkommen på lunchseminarium!

Tisdag 27 augusti kl. 11.45 – Mangolds kontor i Malmö, Hamngatan 4

Onsdag 28 augusti kl. 11.45 – Mangolds kontor i Stockholm, Engelbrektsplan 2

 

Vi bjuder på lunch och presenterar portföljen.

 

Vänligen anmäl dig i formuläret här bredvid. Meddela gärna allergier.

 

Har du inte möjlighet att komma men ändå vill ha information om Stiftelseportföljen?

Ring 08-50301550 eller skicka e-post till info.pb@mangold.se så bokar vi in ett personligt möte.

 

Riskinformation:

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde vilket innebär att du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.