SEMINARIUM OCH EVENT

Investerarträff med Matra Petroleum2018-05-23 12:00Mangold, Stockholm

+ Klicka här för mer information


Inbjudan till investerarträff med Matra Petroleum
Välkommen att lyssna på Matra Petroelums VD Maxim Barskiy och Ordföranden Eric Forss som kommer redogöra för första kvartalets resultat samt ge sin syn på oljemarknaden och bolagets framtid.

 

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med kontor i Borger och Houston, Texas, USA och i Stockholm. Bolaget noterades på Nasdaq First North i april 2017 och största aktieägare är Rovelo Investment Ltd. (62,7%), som kontrolleras av VD Maxim Barskiy. Matra har 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i nordvästra Texas.

 

Maxim Barskiy har varit styrelseledamot och koncernchef för Matra Petroleum AB sedan 2017. Maxim Barskiy har varit verkställande direktör för Matra USA sedan 2013. Maxim har över 12 års erfarenhet från olje- och gasindustrin.

 

Eric Forss har varit styrelsens ordförande sedan 2016. Han har omkring 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom olje- och gasindustrin.

 

Plats: Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm

Datum: Onsdagen den 23:e maj kl 12:00

Anmälan: Senast 21:a maj med namn och kontaktuppgifter (telefon och mail) för deltagande till anmalan@mangold.se

 

Mangold bjuder på lättare förtäring samt dryck.

Varmt välkommen!