SEMINARIUM OCH EVENT

HändelseDatumPlats

+ Klicka här för mer information

SEAFIRE GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION FÖR ATT FINANSIERA FÖRVÄRV AV LINGUACOM SAMT MÖJLIGGÖRA YTTERLIGARE FÖRVÄRV UNDER 2018

 

Seafire är ett investmentbolag med fokus på bolag med beprövade affärsmodeller, positiva kassaflöden samt ledande marknadspositioner och varumärken. Bolaget skapar värde genom aktivt operationellt ägande och långsiktiga strategier för att utveckla affärsmodeller, effektivitet, produkter och marknadsföring. I dagsläget har Bolaget förvärvat två teknikbolag med en lång historik och starka varumärken inom respektive nisch bransch. Därutöver är Seafire i processen att förvärva Linguacom, ett lönsamt bolag med god tillväxt verksamt inom översättnings- och tolktjänster, vilket möjliggör en betydlig ökning av Seafires omsättning och lönsamhet.

Investerarträff i Stockholm den 14 juni kl 12:00
Hos Mangold på Engelbrektsplan 2. Anmäl ditt deltagande till
gustav.nordlund@mangold.se