VÄRDEPAPPERSHANDEL

Möjligheten till goda aktieaffärer finns alltid, oavsett vad du som kund gör, vad klockan är eller var i världen du befinner dig. Vår värdepappershandel erbjuder privatpersoner, företag och institutioner en tillgänglig och personlig exekveringstjänst för aktier, aktierelaterade instrument samt derivat till en konkurrenskraftig kostnad. Som motpart är vi dedikerade till att lyckas i vår roll och ser kontinuerligt över vårt produkt- och tjänsteutbud för att både utöka och anpassa det till de krav som ni kunder ställer, nu och i framtiden. Mangold Fondkommission är medlem på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market.

 

Mangold Best Execution

Prislista


Key information document Danica Pension

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Fixed Income +

Vi analyserar och erbjuder investeringar i befintliga och helt nya räntebärande värdepapper. Mangold Fixed Income analyserar räntebärande värdepapper och erbjuder handel i både primärmarknad och befintliga noterade och onoterade räntebärande värdepapper. Vårt investeringsfokus ligger på emittenten och dess förutsättningar att i olika marknadsklimat kunna fullfölja sina åtaganden mot investerarna. Inga investeringar genomförs om vi finner risk att emittentens åtaganden, givet våra stresstester, kan bli för omfattande.

Vi tillhandahåller marknadens mest flexibla investeringssparkonto med full flexibilitet att köpa och sälja noterade värdepapper, inklusive derivat såsom veckooptioner och strukturerade produkter valuta. Man deklarerar inte sina affärer och man betalar ingen kapitalvinst, istället schablonbeskattas tillgångarna.

 

Avslutrapportering – Räntebärande värdepapper

Fr.o.m 20150202 rapporterar svenska depåinstitut avslut i räntebärande värdepapper.

Bifogad länk visar de avslut i räntebärande värdepapper för vilka Mangold Fondkommission AB har rapporteringsskyldighet.

2017

 

Avslutsrapportering 2017-12-20

Avslutsrapportering 2017-12-19

Avslutsrapportering 2017-12-12

Avslutsrapportering 2017-12-08
Avslutsrapportering 2017-12-07
Avslutsrapportering 2017-12-05
Avslutsrapportering 2017-12-04
Avslutsrapportering 2017-11-30
Avslutsrapportering 2017-11-27
Avslutsrapportering 2017-11-24
Avslutsrapportering 2017-11-23
Avslutsrapportering 2017-11-21
Avslutsrapportering 2017-11-16
Avslutsrapportering 2017-11-15
Avslutsrapportering 2017-11-13
Avslutsrapportering 2017-11-09
Avslutsrapportering 2017-11-08
Avslutsrapportering 2017-11-03
Avslutsrapportering 2017-10-27
Avslutsrapportering 2017-10-26
Avslutsrapportering 2017-10-25
Avslutsrapportering 2017-10-19
Avslutsrapportering 2017-10-18
Avslutsrapportering 2017-10-16
Avslutsrapportering 2017-10-13
Avslutsrapportering 2017-10-12
Avslutsrapportering 2017-10-10
Avslutsrapportering 2017-10-05
Avslutsrapportering 2017-10-02
Avslutsrapportering 2017-09-29
Avslutsrapportering 2017-09-28
Avslutsrapportering 2017-09-26
Avslutsrapportering 2017-09-22
Avslutsrapportering 2017-09-18
Avslutsrapportering 2017-09-14
Avslutsrapportering 2017-09-13
Avslutsrapportering 2017-09-12
Avslutsrapportering 2017-09-07
Avslutsrapportering 2017-08-30
Avslutsrapportering 2017-08-29
Avslutsrapportering 2017-08-18
Avslutsrapportering 2017-08-14
Avslutsrapportering 2017-08-10
Avslutsrapportering 2017-08-09
Avslutsrapportering 2017-08-04
Avslutsrapportering 2017-08-02
Avslutsrapportering 2017-08-01
Avslutsrapportering 2017-07-18
Avslutsrapportering 2017-07-14
Avslutsrapportering 2017-07-13
Avslutsrapportering 2017-07-12
Avslutsrapportering 2017-07-11
Avslutsrapportering 2017-07-10
Avslutsrapportering 2017-07-07
Avslutsrapportering 2017-07-05
Avslutsrapportering 2017-07-03
Avslutsrapportering 2017-06-26
Avslutsrapportering 2017-06-22
Avslutsrapportering 2017-06-21
Avslutsrapportering 2017-06-19
Avslutsrapportering 2017-06-16
Avslutsrapportering 2017-06-08
Avslutsrapportering 2017-06-02
Avslutsrapportering 2017-06-01
Avslutsrapportering 2017-05-31
Avslutsrapportering 2017-05-30
Avslutsrapportering 2017-05-29
Avslutsrapportering 2017-05-24
Avslutsrapportering 2017-05-23
Avslutsrapportering 2017-05-22
Avslutsrapportering 2017-05-19
Avslutsrapportering 2017-05-17
Avslutsrapportering 2017-05-16
Avslutsrapportering 2017-05-11
Avslutsrapportering 2017-05-10
Avslutsrapportering 2017-05-02
Avslutsrapportering 2017-04-27
Avslutsrapportering 2017-04-24
Avslutsrapportering 2017-04-21
Avslutsrapportering 2017-04-20
Avslutsrapportering 2017-04-12
Avslutsrapportering 2017-04-05
Avslutsrapportering 2017-04-03
Avslutsrapportering 2017-03-31
Avslutsrapportering 2017-03-30
Avslutsrapportering 2017-03-29
Avslutsrapportering 2017-03-28
Avslutsrapportering 2017-03-27
Avslutsrapportering 2017-03-24
Avslutsrapportering 2017-03-21
Avslutsrapportering 2017-03-20
Avslutsrapportering 2017-03-16
Avslutsrapportering 2017-03-14
Avslutsrapportering 2017-03-09
Avslutsrapportering 2017-03-07
Avslutsrapportering 2017-03-06
Avslutsrapportering 2017-02-28
Avslutsrapportering 2017-02-23
Avslutsrapportering 2017-02-22
Avslutsrapportering 2017-02-14
Avslutsrapportering 2017-02-09
Avslutsrapportering 2017-02-08
Avslutsrapportering 2017-02-07
Avslutsrapportering 2017-02-01
Avslutsrapportering 2017-01-31
Avslutsrapportering 2017-01-25
Avslutsrapportering 2017-01-24
Avslutsrapportering 2017-01-19
Avslutsrapportering 2017-01-17
Avslutsrapportering 2017-01-13
Avslutsrapportering 2017-01-12
Avslutsrapportering 2017-01-11
Avslutsrapportering 2017-01-04
Avslutsrapportering 2017-01-03
Avslutsrapportering 2017-01-02


2016

Avslutsrapportering 2016-12-30

Avslutsrapportering 2016-12-29

Avslutsrapportering 2016-12-28

Avslutsrapportering 2016-12-27

Avslutsrapportering 2016-12-23

Avslutsrapportering 2016-12-21

Avslutsrapportering 2016-12-16

Avslutsrapportering 2016-12-13

Avslutsrapportering 2016-12-12

Avslutsrapportering 2016-12-07

Avslutsrapportering 2016-12-05

Avslutsrapportering 2016-10-28

Avslutsrapportering 2016-10-27

Avslutsrapportering 2016-10-26

Avslutsrapportering 2016-10-20

Avslutsrapportering 2016-10-13

Avslutsrapportering 2016-10-11

Avslutsrapportering 2016-10-04

Avslutsrapportering 2016-09-26

Avslutsrapportering 2016-09-14

Avslutsrapportering 2016-09-12

Avslutsrapportering 2016-09-08

Avslutsrapportering 2016-09-07

Avslutsrapportering 2016-08-31

Avslutsrapportering 2016-08-25

Avslutsrapportering 2016-08-23

Avslutsrapportering 2016-08-22

Avslutsrapportering 2016-07-21

Avslutsrapportering 2016-07-06

Avslutsrapportering 2016-06-27

Avslutsrapportering 2016-06-13

Avslutsrapportering 2016-06-10

Avslutsrapportering 2016-06-03

Avslutsrapportering 2016-05-31

Avslutsrapportering 2016-05-26

Avslutsrapportering 2016-05-20

Avslutsrapportering 2016-05-19

Avslutsrapportering 2016-05-17

Avslutsrapportering 2016-05-13

Avslutsrapportering 2016-05-12

Avslutsrapportering 2016-05-09

Avslutsrapportering 2016-05-04

Avslutsrapportering 2016-05-03

Avslutsrapportering 2016-04-29

Avslutsrapportering 2016-04-28

Avslutsrapportering 2016-04-27

Avslutsrapportering 2016-04-22

Avslutsrapportering 2016-04-18

Avslutsrapportering 2016-04-15

Avslutsrapportering 2016-04-14

Avslutsrapportering 2016-04-13

Avslutsrapportering 2016-04-11

Avslutsrapportering 2016-04-07

Avslutsrapportering 2016-04-05

Avslutsrapportering 2016-04-04

Avslutsrapportering 2016-03-31

Avslutsrapportering 2016-03-22

Avslutsrapportering 2016-03-21

Avslutsrapportering 2016-03-18

Avslutsrapportering 2016-03-17

Avslutsrapportering 2016-03-16

Avslutsrapportering 2016-03-14

Avslutsrapportering 2016-03-10

Avslutsrapportering 2016-02-26

Avslutsrapportering 2016-02-25

Avslutsrapportering 2016-02-19

Avslutsrapportering 2016-02-15

Avslutsrapportering 2016-02-08

Avslutsrapportering 2016-02-04

Avslutsrapportering 2016-02-02

Avslutsrapportering 2016-01-28

Avslutsrapportering 2016-01-27

Depå eller ISK +

Att öppna depå hos oss är inte förenat med några kostnader, vare sig för öppnandet eller för förvaringen av värdepapper. Eventuella kostnader genereras endast när man utför transaktioner såsom köp och/eller sälj av värdepapper. Minimicourtage från 49 sek. Vi tillhandahåller marknadens mest flexibla Investeringssparkonto med full flexibilitet att köpa och sälja marknadsnoterade värdepapper, inklusive derivat och strukturerade placeringar. Man behöver inte deklarera sina affärer och man betalar ingen kapitalvinst, istället schablonbeskattas tillgångarna.

Vare sig man som kund hos oss eller väljer depå eller investeringssparkonto så får man tillgång till firmans totala tjänsteutbud såsom handel i svenska aktier, derivat, fonder och andra närliggande värdepappersslag. För en närmre beskrivning av det totala tjänsteutbudet vänligen kontakta affärsområdet Värdepappershandel.

Våra konton omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin upp till 950,000 sek. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag institutet försattes i konkurs eller från Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde.

Mangold Trader +

Vi  hjälper dig att göra bra affärer både vid skrivbordet och ute på golfbanan. Lika självklart som att vi är tillgängliga för dig när det passar så är vårt informations- och handelssystem Mangold Trader uppdaterat och tillgängligt när du behöver det.

Systemet ger dig som både privat och professionell investerare möjligheten att följa finansmarknaden i realtid på en rad olika börser världen över, samtidigt som du lägger dina order i samma system.

Systemet som levereras av norska InFront ger dig som både privat och professionell investerare möjligheten att följa:

• Börskurser från 55 börser och MTF’s

• Derivat

• Företagsobligationer

• Råvaror

• Valutor

• Fonder / ETF’s

• Index

• Nyheter

• SME Direkt estimat

• Kalender

• Integrerad orderläggning med larm- och stop loss funktion

Värdepapperskredit +

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att refinansiera sina värdepapper förvarade i Depå eller i Investeringssparkonto. Efter en godkänd kreditansökan kan du därmed bättre anpassa din handel till den önskade riskprofilen. Krediten är inte förknippad med några fasta avgifter såsom uppläggningsavgift utan du betalar den för stunden gällande räntan de dagar som krediten utnyttjas.

Mangold Online – Webbhandel +

Mangold Online – för dig med behovet av att själv sköta dina investeringsbeslut erbjuder vi Mangolds egenutvecklade webhandelstjänsten. Genom Mangold Online får du inte bara tillgång till ett av marknadens billigaste courtage av värdepappershandel, utan du erhåller även möjlighet att i realtid följa din depåutveckling, framtagning av portföljrapporter på månads-, kvartals- och årsbasis samt deklarationsunderlag till skatteverket.

Utländska aktier +

Mangold erbjuder genom noga utvalda samarbetspartners handel i utländska värdepapper. Via vårt mäklarbord får kunderna därmed tillgång till ett brett utbud av marknader att agera på, inklusive USA.

Fondhandel +

Mangold har inga egna fonder utan skall ses som en leverantör av fonder. Genom vårt Fondtorg får kunderna tillgång till över 500 fonder världen över.

Kapitalförsäkring / Tjänstepension +

Vi erbjuder även flexibla försäkringslösningar från ett antal försäkringsbolag. Däribland Danica Pension som ägs av Danske Bank, där våra depåkunder kostnadseffektivt kan teckna depå inom Kapitalförsäkring, Privat-och tjänstepension.

KONTAKT

HEAD OF SECURITIES & PRIVATE BANKING

 

Alexander Marsh

alexander.marsh@mangold.se

+46 (0)8 527 75 097

 

Värdepappershandel

Växel: +46 (0)8 503 01 550

Handlarbordet: +46 (0)8 527 75 000

 

Fixed Income

 

Peter Haage

peter.haage@mangold.se

+46 (0) 8 527 75 076

 

Kundtjänst: kundtjanst@mangold.se

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här