VÄRDEPAPPERSHANDEL

Möjligheten till goda aktieaffärer finns alltid, oavsett vad du som kund gör, vad klockan är eller var i världen du befinner dig för tillfället. Mangold Fondkommissions värdepappershandel erbjuder privatpersoner, företag och institutioner en tillgänglig, modern, effektiv, säker, snabb och flexibel exekveringstjänst för aktier, aktierelaterade instrument samt derivat till en konkurrenskraftig kostnad. Som motpart är vi dedikerade till att lyckas i vår roll och ser kontinuerligt över vårt produkt- och tjänsteutbud för att både utöka och anpassa det till de krav som ni kunder ställer, nu och i framtiden.

Mangold Fondkommission är medlem på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market.

 

Prislista


Key information document Danica Pension

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Fixed Income +

Vi analyserar och erbjuder investeringar i befintliga och helt nya räntebärande värdepapper.

Mangold Fixed Income analyserar räntebärande värdepapper och erbjuder handel i både primärmarknad och befintliga noterade och onoterade räntebärande värdepapper. Vårt investeringsfokus ligger på emittenten och dess förutsättningar att i olika marknadsklimat kunna fullfölja sina åtaganden mot investerarna. Inga investeringar genomförs om vi finner risk att emittentens åtaganden, givet våra stresstester, kan bli för omfattande.

Mangold tillhandahåller markandens mest flexibla investeringssparkonto med full flexibilitet att köpa och sälja noterade värdepapper, inklusive derivat såsom veckooptioner, strukturerade produkter valuta. Man deklarerar inte sina affärer och man betalar ingen kapitalvinst, istället schabonbeskattas tillgångarna.

 

Avslutrapportering – Räntebärande värdepapper

Fr.o.m 20150202 rapporterar svenska depåinstitut avslut i räntebärande värdepapper.

Bifogad länk visar de avslut i räntebärande värdepapper för vilka Mangold Fondkommission AB har rapporteringsskyldighet.

2017

 

Avslutsrapportering 2017-12-20

Avslutsrapportering 2017-12-19

Avslutsrapportering 2017-12-12

Avslutsrapportering 2017-12-08
Avslutsrapportering 2017-12-07
Avslutsrapportering 2017-12-05
Avslutsrapportering 2017-12-04
Avslutsrapportering 2017-11-30
Avslutsrapportering 2017-11-27
Avslutsrapportering 2017-11-24
Avslutsrapportering 2017-11-23
Avslutsrapportering 2017-11-21
Avslutsrapportering 2017-11-16
Avslutsrapportering 2017-11-15
Avslutsrapportering 2017-11-13
Avslutsrapportering 2017-11-09
Avslutsrapportering 2017-11-08
Avslutsrapportering 2017-11-03
Avslutsrapportering 2017-10-27
Avslutsrapportering 2017-10-26
Avslutsrapportering 2017-10-25
Avslutsrapportering 2017-10-19
Avslutsrapportering 2017-10-18
Avslutsrapportering 2017-10-16
Avslutsrapportering 2017-10-13
Avslutsrapportering 2017-10-12
Avslutsrapportering 2017-10-10
Avslutsrapportering 2017-10-05
Avslutsrapportering 2017-10-02
Avslutsrapportering 2017-09-29
Avslutsrapportering 2017-09-28
Avslutsrapportering 2017-09-26
Avslutsrapportering 2017-09-22
Avslutsrapportering 2017-09-18
Avslutsrapportering 2017-09-14
Avslutsrapportering 2017-09-13
Avslutsrapportering 2017-09-12
Avslutsrapportering 2017-09-07
Avslutsrapportering 2017-08-30
Avslutsrapportering 2017-08-29
Avslutsrapportering 2017-08-18
Avslutsrapportering 2017-08-14
Avslutsrapportering 2017-08-10
Avslutsrapportering 2017-08-09
Avslutsrapportering 2017-08-04
Avslutsrapportering 2017-08-02
Avslutsrapportering 2017-08-01
Avslutsrapportering 2017-07-18
Avslutsrapportering 2017-07-14
Avslutsrapportering 2017-07-13
Avslutsrapportering 2017-07-12
Avslutsrapportering 2017-07-11
Avslutsrapportering 2017-07-10
Avslutsrapportering 2017-07-07
Avslutsrapportering 2017-07-05
Avslutsrapportering 2017-07-03
Avslutsrapportering 2017-06-26
Avslutsrapportering 2017-06-22
Avslutsrapportering 2017-06-21
Avslutsrapportering 2017-06-19
Avslutsrapportering 2017-06-16
Avslutsrapportering 2017-06-08
Avslutsrapportering 2017-06-02
Avslutsrapportering 2017-06-01
Avslutsrapportering 2017-05-31
Avslutsrapportering 2017-05-30
Avslutsrapportering 2017-05-29
Avslutsrapportering 2017-05-24
Avslutsrapportering 2017-05-23
Avslutsrapportering 2017-05-22
Avslutsrapportering 2017-05-19
Avslutsrapportering 2017-05-17
Avslutsrapportering 2017-05-16
Avslutsrapportering 2017-05-11
Avslutsrapportering 2017-05-10
Avslutsrapportering 2017-05-02
Avslutsrapportering 2017-04-27
Avslutsrapportering 2017-04-24
Avslutsrapportering 2017-04-21
Avslutsrapportering 2017-04-20
Avslutsrapportering 2017-04-12
Avslutsrapportering 2017-04-05
Avslutsrapportering 2017-04-03
Avslutsrapportering 2017-03-31
Avslutsrapportering 2017-03-30
Avslutsrapportering 2017-03-29
Avslutsrapportering 2017-03-28
Avslutsrapportering 2017-03-27
Avslutsrapportering 2017-03-24
Avslutsrapportering 2017-03-21
Avslutsrapportering 2017-03-20
Avslutsrapportering 2017-03-16
Avslutsrapportering 2017-03-14
Avslutsrapportering 2017-03-09
Avslutsrapportering 2017-03-07
Avslutsrapportering 2017-03-06
Avslutsrapportering 2017-02-28
Avslutsrapportering 2017-02-23
Avslutsrapportering 2017-02-22
Avslutsrapportering 2017-02-14
Avslutsrapportering 2017-02-09
Avslutsrapportering 2017-02-08
Avslutsrapportering 2017-02-07
Avslutsrapportering 2017-02-01
Avslutsrapportering 2017-01-31
Avslutsrapportering 2017-01-25
Avslutsrapportering 2017-01-24
Avslutsrapportering 2017-01-19
Avslutsrapportering 2017-01-17
Avslutsrapportering 2017-01-13
Avslutsrapportering 2017-01-12
Avslutsrapportering 2017-01-11
Avslutsrapportering 2017-01-04
Avslutsrapportering 2017-01-03
Avslutsrapportering 2017-01-02


2016

Avslutsrapportering 2016-12-30

Avslutsrapportering 2016-12-29

Avslutsrapportering 2016-12-28

Avslutsrapportering 2016-12-27

Avslutsrapportering 2016-12-23

Avslutsrapportering 2016-12-21

Avslutsrapportering 2016-12-16

Avslutsrapportering 2016-12-13

Avslutsrapportering 2016-12-12

Avslutsrapportering 2016-12-07

Avslutsrapportering 2016-12-05

Avslutsrapportering 2016-10-28

Avslutsrapportering 2016-10-27

Avslutsrapportering 2016-10-26

Avslutsrapportering 2016-10-20

Avslutsrapportering 2016-10-13

Avslutsrapportering 2016-10-11

Avslutsrapportering 2016-10-04

Avslutsrapportering 2016-09-26

Avslutsrapportering 2016-09-14

Avslutsrapportering 2016-09-12

Avslutsrapportering 2016-09-08

Avslutsrapportering 2016-09-07

Avslutsrapportering 2016-08-31

Avslutsrapportering 2016-08-25

Avslutsrapportering 2016-08-23

Avslutsrapportering 2016-08-22

Avslutsrapportering 2016-07-21

Avslutsrapportering 2016-07-06

Avslutsrapportering 2016-06-27

Avslutsrapportering 2016-06-13

Avslutsrapportering 2016-06-10

Avslutsrapportering 2016-06-03

Avslutsrapportering 2016-05-31

Avslutsrapportering 2016-05-26

Avslutsrapportering 2016-05-20

Avslutsrapportering 2016-05-19

Avslutsrapportering 2016-05-17

Avslutsrapportering 2016-05-13

Avslutsrapportering 2016-05-12

Avslutsrapportering 2016-05-09

Avslutsrapportering 2016-05-04

Avslutsrapportering 2016-05-03

Avslutsrapportering 2016-04-29

Avslutsrapportering 2016-04-28

Avslutsrapportering 2016-04-27

Avslutsrapportering 2016-04-22

Avslutsrapportering 2016-04-18

Avslutsrapportering 2016-04-15

Avslutsrapportering 2016-04-14

Avslutsrapportering 2016-04-13

Avslutsrapportering 2016-04-11

Avslutsrapportering 2016-04-07

Avslutsrapportering 2016-04-05

Avslutsrapportering 2016-04-04

Avslutsrapportering 2016-03-31

Avslutsrapportering 2016-03-22

Avslutsrapportering 2016-03-21

Avslutsrapportering 2016-03-18

Avslutsrapportering 2016-03-17

Avslutsrapportering 2016-03-16

Avslutsrapportering 2016-03-14

Avslutsrapportering 2016-03-10

Avslutsrapportering 2016-02-26

Avslutsrapportering 2016-02-25

Avslutsrapportering 2016-02-19

Avslutsrapportering 2016-02-15

Avslutsrapportering 2016-02-08

Avslutsrapportering 2016-02-04

Avslutsrapportering 2016-02-02

Avslutsrapportering 2016-01-28

Avslutsrapportering 2016-01-27

Depå eller ISK +

Att öppna depå hos Mangold är inte förenat med några kostnader, vare sig för öppnandet eller för förvaringen av värdepapper. Eventuella kostnader genereras endast när man utför transaktioner såsom köp och/eller sälj av värdepapper. Minimicourtage från 49 sek.

Mangold tillhandahåller marknadens mest flexibla Investeringssparkonto med full flexibilitet att köpa och sälja marknadsnoterade värdepapper, inklusive derivat och strukturerade placeringar. Man behöver inte deklarera sina affärer och man betalar ingen kapitalvinst, istället schablonbeskattas tillgångarna.

Vare sig man som kund hos Mangold väljer depå eller investeringssparkonto så får man tillgång till firmans totala tjänsteutbud såsom handel i svenska aktier, derivat, fonder och andra närliggande värdepappersslag. För en närmre beskrivning av det totala tjänsteutbudet vänligen kontakta affärsområdet Värdepappershandel.

Våra konton omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin upp till 950,000 sek. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag institutet försattes i konkurs eller från Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde.

Mangold Trader +

Mangold Fondkommission hjälper dig att göra bra affärer både vid skrivbordet och ute på golfbanan. Lika självklart som att vi är tillgängliga för dig när det passar dig är att vårt informations- och handelssystem Mangold Trader är uppdaterat och tillgängligt när du behöver det.

Systemet ger dig som både privat och professionell investerare möjligheten att följa finansmarknaden i realtid på en rad olika börser världen över, samtidigt som du lägger dina order i samma system.

Systemet som levereras av norska InFront ger dig som både privat och professionell investerare möjligheten att följa:

• Börskurser från 55 börser och MTF’s

• Derivat

• Företagsobligationer

• Råvaror

• Valutor

• Fonder / ETF’s

• Index

• Nyheter

• SME Direkt estimat

• Kalender

• Integrerad orderläggning med larm- och stop loss funktion

Värdepapperskredit +

Mangold erbjuder sina kunder möjligheten att refinansiera sina värdepapper förvarade i Depå eller i Investeringssparkonto. Efter en godkänd kreditansökan kan kunderna därmed bättre anpassa sin handel till den önskade riskprofilen. Krediten är inte förknippad med några fasta avgifter såsom uppläggningsavgift utan kund betalar den för stunden gällande räntan de dagar som krediten utnyttjas.

Mangold Online – Webbhandel +

Mangold Online – för kunder med ett behov av att själva sköta sina investeringsbeslut erbjuds Mangold egenutvecklade webhandelstjänsten. Genom Mangold Online får kunden inte bara tillgång till ett av marknadens billigaste courtage av värdepappershandel, kunden erhåller även möjlighet att i realtid följa sin depåutveckling, framtagning av portföljrapporter på månads-, kvartals- och årsbasis samt deklarationsunderlag till skatteverket.

Utländska aktier +

Mangold erbjuder genom noga utvalda samarbetspartners handel i utländska värdepapper. Via vårt mäklarbord får kunderna därmed tillgång till ett brett utbud av marknader att agera på, inklusive USA.

Fondhandel +

Mangold har inga egna fonder utan skall ses som en leverantör av fonder. Genom vårt Fondtorg får kunderna tillgång till över 500 fonder världen över.

Kapitalförsäkring / Tjänstepension +

Mangold erbjuder kunderna flexibla försäkringslösningar från ett antal försäkringsbolag. Däribland Danica Pension som ägs av Danske Bank, där våra depåkunder kostnadseffektivt kan teckna depå inom Kapitalförsäkring, Privat-och tjänstepension.

KONTAKT

CHEF PRIVATE BANKING

Thomas Forslund

thomas.forslund@mangold.se

+ 46 (0)8 503 01 569

 

Chef Värdepappershandel

Per Sommerlou

per.sommerlou@mangold.se

 

Värdepappershandel

Växel: 08 503 01 550

Handlarbordet: 08 527 75 000

 

Fixed Income

Magnus Rosén

magnus.rosen@mangold.se

+ 46 (0) 8 527 75 085

 

Kundtjänst: kundtjanst@mangold.se

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här