KAPITALRÅDGIVNING

Placeringsbeslut, pensionsfrågor, riskfunderingar, trygghetslösningar och övriga ekonomiska funderingar som påverkar dig och din framtid är frågor som vi brinner för. Tillsammans med dig går vi igenom vad du vill uppnå, vilka frågor som är viktigast och hur vi ska skapa den lösning som du behöver. Vi arbetar med full transparens i allt vi gör, vi tror på långsiktighet och vi vet att ett gediget arbete är grunden för de goda resultat vi uppnår.

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Vår rådgivning +

Vad är viktigast för dig och hur ser dina mål i livet ut?

Det är två av de frågor som vi gärna vill ha svar på innan vi lämnar råd till dig. Du är unik och därmed är även dina förutsättningar unika. För att göra ett bra jobb måste vi därför lära känna dig. Det är nämligen kunskapen och omtanken om våra kunder som är grunden i vår rådgivning.

Utifrån en komplett behovsanalys, utformar vi en finansiell plan och strategi för dig, som vår rådgivning bygger vidare på. Vi tror på regelbundna kontakter, meningsfull uppföljning och värdet av information. Förutom det personliga mötet är det viktigt med löpande dialog via mail eller telefon. Du som kund bestämmer nivån och oavsett vad du väljer eller hur din situation ser ut finns vi där för dig – bara som bollplank eller redo att ta ansvar för helheten.

Vår rådgivande förvaltning är dynamisk och gör dig delaktig i placeringsbeslutet, du får en personlig rådgivare som tillsammans med kollegor, våra specialister och extern expertis, gör sitt yttersta för att du ska nå dina mål. Givetvis finns även möjligheten att få förvaltningen diskretionärt för dig som så önskar.

Våra rådgivare är vana att förstå kundernas behov, riskaptit och förväntansbild vilket underlättar säkerställandet av en adekvat förvaltningslösning. För dig innebär det en förvaltning som vilar på två tydliga ben. Dina behov och vår analys.

Pension +

Vid närmare eftertanke är det fascinerande att Pensionsfrågan kan väcka de reaktioner och funderingar som vi löpande möts av via media, experter och allmänheten. I grund och botten är frågeställning enkel, då man förenklat kan beskriva det som:

”Vad krävs idag för att uppnå en viss situation imorgon?”

Vår syn är att det är en oerhört viktig fråga som kräver omtanke, men framförallt en bred kompetens. En kompetens som vi besitter och som ger dig möjlighet till en komplett nulägesbild, en relevant prognos samt en realistisk strategisk plan.

För oss är inte fokus på om, utan snarare på hur och varför du tagit dina beslut tidigare samt på vilket sätt vi kan hjälpa dig att validera dessa. Vi tar fram en behovsdriven pensionsanalys och tillhörande strategisk plan. En plan som inte bara fokuserar på hur mycket du måste spara för att nå en viss nivå den dagen pensionen närmar sig, utan en heltäckande plan som berör vad som borde göras både innan och efter pensionen. Vi tar även hänsyn till hur detta görs så kostnadseffektivt som möjligt och hjälper dig under resans gång eftersom pensionsfrågor, likt övrig rådgivning, inte bör vara beslut av engångskaraktär.

Mangolddepå +

Våra depåer erbjuder en extremt öppen och flexibel arkitektur. De är tillgänglig oavsett skattemiljö och kan därmed även användas inom ramen för Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring, Pensionsförsäkring och Tjänstepensionsförsäkring.

Depå Standard Här får du tillgång till den unika flexibilitet som Mangolds depåer erbjuder. Utbudet består bland annat av över 4000 fonder, aktier och derivat från alla europeiska och nordamerikanska börser, obligationer samt strukturerade produkter. Du handlar till ordinarie prislista och har även möjlighet att lägga till tjänster samt extra service utifrån dina specifika behov.

Depå Plus Via Depå Plus får du tillgång till hela utbudet som Depå Standard erbjuder, samtidigt som vi tillhandahåller en omfattande mervärdesskapande service till dig. Vi guidar dig genom viktiga frågor som pension, skatt och familjejuridik. Dessutom erbjuder vi dig skräddarsydda dynamiska portföljer, med kontinuerlig övervakning och analys, anpassade utifrån dina specifika behov. Till detta har du även fri tillgång till en rad spännande event och föreläsningar inom aktuella frågor. Som kund på Depå Plus kan du dessutom handla både företagsobligationer och strukturerade produkter till nedsatt courtage.

Depå Premium En unik lösning med förstklassig service. Via Depå Premium handlar du både aktier, företagsobligationer och strukturerade produkter helt utan courtage Vi erbjuder dig även hjälp med förvaltning av externt kapital. Du har dessutom möjlighet att få våra modellportföljer diskretionärt förvaltade, vilket både sparar tid och skapar mervärde för dig som kund. Vi bjuder dessutom in dig till spännande event samt tillhandahåller en omfattande service inom pension, skatt och juridik.

Trygghet +

För oss på Mangold handlar rådgivning om helheten. Därav är det naturligt för oss att vi även hjälper till med de delar som vanligtvis inte hamnar i fokus när man pratar PFR, men som tenderar att bli minst lika viktiga i vissa fall. Kort och gott de delar som skapar trygghet och säkerställer att en negativ händelse inte förvärras av att man inte gått igenom dessa delar i förväg.

Vi hjälper dig med familjejuridiska frågor, antingen med hjälp av intern expertis eller extern dito. Allt från samboavtal till äktenskapsförord, arvsfrågor och gåvofrågor eller närbesläktade områden kan vi hjälpa till med.

Vi ser över hur din befintliga lösning med livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar etc. ser ut. Väldigt många tror sig ha dessa i god ordning via sin arbetsgivare kompletterat med en privat lösning, men tyvärr är oftast så inte fallet.

Med vår genomgång får du en översikt och en tydlig bild av vad som händer om det otänkbara inträffar. Du får hjälp om någonting borde förbättras eller läggas till, men framförallt får du vetskapen om att dina trygghetslösningar är adekvata utifrån just dina behov.

Skatterådgivning +

Inom skatterådgivning hjälper vi till med allt från enklare deklarationsfrågor till kapitalbeskattning eller en komplex utlandsflytt. Vi kan komplettera vår interna expertis med samarbeten med revisions- och advokatbyråer och ser därför till att alltid erbjuda den kompetens som kundens situation kräver.

Livsstil +

Man säger att ingen människa är den andre lik och samma gäller givetvis för våra kunder. Däremot har vi märkt att vissa egenskaper, intressen och önskemål framträder hos flertalet av dem.

Mangolds kunder ställer krav och förväntar sig hög service. Man vill bli inbjuden till intressanta och givande events och föreläsningar samt uppskattar och behöver det mervärde som vi skapar med att vara heltäckande i vår rådgivning.

Vår vision är att bli det naturliga valet för företag och personer med potential. Vi är tillgängliga, personliga, engagerande och ansvarstagande i allt vi gör!

KONTAKT

CHEF PRIVATE BANKING

 

Alexander Marsh

Alexander.Marsh@mangold.se

+46(0) 8 527 75 097

 

CHEF KAPITALRÅDGIVNING STOCKHOLM

 

Rickard Fagerudd

rickard.fagerudd@mangold.se
+46(0) 8 527 75 070

 

Chef Kapitalrådgivning Malmö

Henrik Nilsson

henrik.nilsson@mangold.se
+ 46 (0) 4 064 32 292

BLI KUND

Om du vill bli kund hos oss eller bara veta mer om vårt erbjudande är du välkommen att kontakta oss på:

+ 46 (0) 8 527 75 030

pkr@mangold.se