VD HAR ORDET

För snart 20 år sedan grundades Mangold med affärsiden: ”Att bli den ledande utmanaren inom bank och finans på den svenska marknaden”. Sedan vi startade har vi byggt upp en samlad expertis inom såväl kapitalförvaltning, värdepappershandel och corporate finance.  Vi har nischat in oss mot entreprenörer och tillväxtbolag, företag vi ser har en potential. Vi har tillsammans med dessa vuxit till vad vi är idag.

Vi har även en strategi att investera och förvärva delar av bolag för att få en bredare produktportfölj och mer spridd och diversifierad intäktsbas. Mangold har i dagsläget tre intressebolag, varav alla är så kallade  Alternativa Investeringsfonder (AIF); Skandinaviska Kreditfonden AB, Resscapital AB (Ress) och QQM Fund Management AB.

Med vänliga hälsningar,

Per-Anders Tammerlöv

Verkställande Direktör

KONTAKT

team_image
Verkställande direktör

Per-Anders Tammerlöv

Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och VD sedan 2006. Per-Anders Tammerlöv har sedan tidigare en lång erfarenhet från den finansiella sektorn.
____________________
per-anders.tammerlov@mangold.se
+ 46 (0) 8 5030 1559