SOCIALT ANSVAR

Mangold arbetar kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer och försöker bidra till en bättre omvärld. Nedan kan du läsa mer om vilka organissationer som Mangold stödjer:

Situation Stockholm

Mangold har valt att stödja Situation Stockholm och deras målsättning att skapa debatt och opinion runt frågor som rör den sociala verksamhetens målgrupp – hemlösa människor.

Tidningen har 158 000 läsare per månad och är den enda tidningen i Stockholm vars syfte är att uppmärksamma de hemlösas situation. Tidningsförsäljarna medverkar själva i tidningen och uppmuntras aktivt till att delta i Situation Stockholms skrivarverkstad.

Situation Sthlm skriver också om intressanta människor och företeelser i staden ur ett gatuperspektiv. Tidningen bevakar vad som sker inom kulturen och på gatan, snappar upp företeelser och skriver om dem och personerna bakom dem innan de andra tidningarna upptäckt dem. Situation Sthlm är nyhetsledande i landet inom de sociala frågor som rör hemlöshet, och citeras ofta i andra medier. Tidningen skriver om hemlöshet och utanförskap med ett vidare perspektiv än andra medier och det synsättet går igen i allt material i tidningen.

Situation-sthlm-logotyp

Barncancerfonden

Mangold har valt att stödja Barncancerfonden i deras arbete att bekämpa barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Barncancerfonden har visionen att utrota barncancer.

Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten. Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

barncancerfondens-vänföretag

Insamlingsstiftelsen

”Idrott för Barn i Behov” är för de barn och ungdomar som p g a speciella behov (som t ex autism, ADHD, asperger) inte har möjligheter att idrotta i grupp. I nuläget finns oftast ingen plats för dessa barn i befintligt svenskt föreningsliv. Barn i behov kräver ofta lite extra resurser och målet är att uppmuntra föreningar och föräldrargrupper att starta egna sektioner för barn i behov. Stiftelsen kommer att hjälpa föreningar och familjer som behöver extra resurser för att ge sina barn möjlighet att idrotta.

insam

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551