SOCIALT ANSVAR

Mangold vill vara med och bidra till en bättre omvärld och arbetar kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer. Under 2019 får följande organisationer bidrag:

 

Situation-sthlm-logotyp

Situation Sthlm är en fristående organisation mest känd för den tidning som säljs av hemlösa människor i Stockholm och andra städer i Mälardalen. Tidningen är ett icke vinstutdelande aktiebolag där allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Drygt 300 aktiva säljare besöker verksamheten varje år, varav cirka 20 procent är kvinnor. Situation Sthlm driver också en social verksamhet som stödjer säljarnas väg tillbaka till samhället.

 

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige, och ger även stöd till de cirka 300 barnfamiljer som varje år drabbas av ett cancerbesked. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn mellan 1 och 14 år och fondens mål är att på lång sikt nå en hundraprocentig överlevnad för cancersjuka barn. Idag överlever cirka 80 procent av de drabbade barnen sin sjukdom.

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551