SOCIALT ANSVAR

Mangold vill vara med och bidra till en bättre omvärld och arbetar kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer. Under 2020 får följande organisationer bidrag:

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framför allt kvinnor att starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själv och sina familjer.

Hand in Hands arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl som på samhället i stort.

 

Situation-sthlm-logotyp

Situation Sthlm är en fristående organisation mest känd för den tidning som säljs av hemlösa människor i Stockholm och andra städer i Mälardalen. Tidningen är ett icke vinstutdelande aktiebolag där allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Drygt 300 aktiva säljare besöker verksamheten varje år, varav cirka 20 procent är kvinnor. Situation Sthlm driver också en social verksamhet som stödjer säljarnas väg tillbaka till samhället.

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551