Reklamation eller Klagomål

Om du är missnöjd med Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person eller avdelning inom Mangold som haft hand om ditt ärende.  Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende, inklusive ditt yrkande och grunden därtill.

 

Ett klagomål ska adresseras till:

Mangold Fondkommission AB

Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm

klagomalsansvarig@mangold.se

 

Mangold hanterar klagomålsärenden skyndsamt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Du som kund ska erhålla ett skriftligt svar senast inom tio arbetsdagar. Om svar inte kan lämnas inom denna tid ska du informeras om handläggningen av klagomålet och när besked i ärendet kan beräknas.

 

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå , Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.