FINANSIELLA RAPPORTER

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

2021
Delårsrapport januari-mars
2020
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport juli-september
Delårsrapport april-juni
Delårsrapport januari-mars
2019
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport juli-sep
Delårsrapport april-juni
Delårsrapport januari-mars
2018
Årsredovisning
Revisionsberättelse 2018
Bokslutskommuniké
Delårsrapport Juli - September
Delårsrapport april - juni
Delårsrapport januari - mars
2017
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport Juli - September
Delårsrapport April – Juni
Delårsrapport Januari - Mars
2016
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
Delårsrapport Juli - September
Delårsrapport April - Juni
Delårsrapport Januari - Mars
2015
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport Juli - September
Delårsrapport April - Juni
Delårsrapport Januari - Mars
2014
Årsredovisning
Bokslutkommuniké
Delårsrapport Juli - September
Delårsrapport April - Juni
Delårsrapport Januari - Mars
2013
Årsredovisning Mangold AB
Bokslutskommuniké
Delårsrapport Juli - September
Delårsrapport April - Juni
Delårsrapport Januari - Mars
2012
Årsredovisning Mangold AB
Bokslutskommuniké
Delårsrapport Januari – September
Delårsrapport Januari – Juni
Delårsrapport Januari – Mars
2011
Halvårsrapport
Årsredovisning
2010
Årsredovisning
2009
Årsredovisning
2008
Årsredovisning
2007
Årsredovisning
2006
Årsredovisning
2005
Årsredovisning
2004
Årsredovisning
2003
Årsredovisning
2002
Årsredovisning
2001
Årsredovisning
2000
Årsredovisning

KONTAKT

Rebecka Röös
Head of Marketing and Communication
Telefon:08-503 01 551