BOLAGSSTYRNING

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Bolagsordning +

Datum BolagsstämmaFormat
2012-06-21Mangold AB - 556628-5408mangold-pdf-symbol-17

Link Text

Ersättningspolicy +

Styrelse och revisorer +

Per Åhlgren (född 1960)
Styrelseordförande sedan 2003
Per Åhlgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Per Åhlgren är medgrundare till Mangold och har varit ordförande sedan år 2003. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat tio års arbete i London för Salomon Brothers, Bear Stears och Deutsche Morgan Grenfell. Övriga uppdrag innefattar bland annat ordförande i Runaware Holding AB och RW Capital AB (publ).

Marie Barbro Friman (född 1959)

Ledamot sedan 2014

Marie Friman har en Jur.Kand & företagsekonomi examen från Stockholms universitet. Marie Friman har mer än 30 års erfarenhet inom finanssektorn som advokat, compliance, kapitalförvaltare, rådgivare och VD. Hennes specialistkompetens är värdepappersmarknaden, bland annat frågor och juridik för bolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn. Idag är Marie Friman verksam som ägare för Apriori Advokatbyrå.

Ann-Marie Thörn (född 1954)
Ledamot sedan 2006
Ann-Marie Thörn har en jur. kand examen från Stockholms universitet. Ann-Marie Thörn har efter tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt arbetat med affärsjuridik på advokatbyrå. Ann-Marie Thörn blev medlem i Advokatsamfundet 1993. Ann-Marie Thörn är idag managing partner på KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB där hon varit verksam sedan 1994 då hon var med och startade byrån. Ann-Marie Thörn arbetar huvudsakligen inom den finansiella sektorn och är bland annat styrelseordförande i ett kreditmarknadsbolag och har suttit en längre tid i advisory board inom Danske Bank.
Peter Serlachius (född 1965)
Ledamot sedan 2017
Peter Serlachius MSc Econ, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat 18 års arbete i Norden för Investa, Handelsbanken och Straumur. Peter Serlachius grundade Sackville Partners AB 2009, bolaget jobbar med hantering, kontroll och styrning av risk inom den finansiella sektorn i en rådgivande roll. Peter Serlachius är delägare i MORS Software Oy, bolaget utvecklar mjukvara för riskhantering inom den finansiella sektorn.
Revisor
Bolagets revisor sedan 2017 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig och auktoriserad revisor.

Företagsledning +

Per-Anders Tammerlöv (född 1973)
VD sedan 2006
Per-Anders Tammerlöv har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och VD sedan 2006. Per-Anders Tammerlöv har sedan tidigare en lång erfarenhet från den finansiella sektorn däribland Alfred Berg (idag en del av ABN AMRO), Nordiska Fondkommission (idag en del av Ålandsbanken) och H&Q (idag en del av Carnegie).
Tomas Lindberg (född 1976)
CFO sedan 2008
Tomas Lindberg har en examen i finansiering från Stockholms Universitet. Tomas Lindberg har varit anställd i Mangold sedan 2008 och är, förutom CFO, administrativ chef i Mangold. Tomas Lindberg har sedan tidigare lång erfarenhet från bland annat Securitas AB, AvestaPolarit AB samt De Lage Landen Finans AB.
Charles Wilken (född 1978)
Chef för Investment Banking sedan 2014
Charles Wilken innehar en magisterexamen i Företagsekonomi, inriktning Finansiering, vid Företagsekonomiska Institutionen, Stockholm Universitet och en managementutbildning från IFL, Handelshögskolan i Stockholm. Charles Wilken har tidigare varit chef för Mangolds Corporate Finance avdelning 2009-2014 och anställd i Bolaget sedan 2005. Charles Wilken har mer än tio års erfarenhet från bank och fondkommissionsverksamhet.
Thomas Forslund
Chef Private Banking sedan maj 2017
Thomas Forslund har en examen som marknadsekonom och juridiska studier vid Stockholms universitet. Thomas har mer än 30 års erfarenhet av Bank&Finans bland annat från SEB och HQ Bank. Erfarenheterna sträcker sig från kundrådgivare med eget kundansvar till ansvar för avdelningar och som medlem i ledningsgrupper för Private Banking.
 
David Holmström (född 1990)
General Counsel sedan 2017.

David Holmström innehar en LL.M. från Stockholms universitet och har varit anställd hos Mangold sedan oktober 2017.
David har flerårig erfarenhet från arbete med svensk och internationell finansiell rätt och har tidigare arbetat hos MFEX Mutual Funds Exchange AB.

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities
Skype: skype.mangold