BOLAGSSTYRNING

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Bolagsordning +

Datum BolagsstämmaFormat
2012-06-21Mangold AB - 556628-5408mangold-pdf-symbol-17

Stämmor +

Datum Kommuniké
2020
Årsstämma, 30 juni 2020Kommuniké 2020

Ersättningspolicy +

Styrelse och revisorer +

Per Åhlgren (född 1960)
Styrelseordförande sedan 2003
Antal aktier: 134 285 (inkl. bolag)
Utställda köpoptioner: 2 125
Inte oberoende
Per Åhlgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Per Åhlgren är medgrundare till Mangold och har varit ordförande sedan år 2003. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat tio års arbete i London för Salomon Brothers, Bear Stears och Deutsche Morgan Grenfell. Övriga uppdrag innefattar bland annat ordförande i Runaware Holding AB och RW Capital AB (publ).
Marie Barbro Friman (född 1959)

Ledamot sedan 2014
Antal aktier: 0
Oberoende

Marie Friman har en Jur.Kand & företagsekonomi examen från Stockholms universitet. Marie Friman har mer än 30 års erfarenhet inom finanssektorn som advokat, compliance, kapitalförvaltare, rådgivare och VD. Hennes specialistkompetens är värdepappersmarknaden, bland annat frågor och juridik för bolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn. Idag är Marie Friman verksam som ägare för Apriori Advokatbyrå.

Birgit Köster Hoffmann (född 1971)
Ledamot sedan 2019
Antal aktier: 600
Oberoende
Birgit Köster Hoffmann har en masterexamen i nationalekonomi från Universität zu Köln. Hon har tidigare varit VD för Volkswagen Finans Sverige och har under sin tid inom Volkswagen-gruppen innehaft flertalet höga positioner bland annat som styrelseledamot i flera av Scanias finansbolag i och utanför Sverige.
Peter Serlachius (född 1965)
Ledamot sedan 2017
Antal aktier: 0
Oberoende
Peter Serlachius MSc Econ, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat 18 års arbete i Norden för Investa, Handelsbanken och Straumur. Peter Serlachius grundade Sackville Partners AB 2009, bolaget jobbar med hantering, kontroll och styrning av risk inom den finansiella sektorn i en rådgivande roll. Peter Serlachius är delägare i MORS Software Oy, bolaget utvecklar mjukvara för riskhantering inom den finansiella sektorn.
Revisor
Bolagets revisor sedan 2017 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Sussanne Sundvall som huvudansvarig och auktoriserad revisor.

Valberedning +

Valberedningen består, i enlighet med den av årsstämman 2020 beslutade riktlinjen, av de tre största aktieägarna, per den sista bankdagen i september 2020. Dessa är som följer:

Per Åhlgren

Marcus Hamberg (Ordförande)

Per-Anders Tammerlöv

 

För att kontakta valberedningen eller om en aktieägare vill lämna förslag vänligen skicka e-post till:

valberedning@mangold.se

Företagsledning +

Per-Anders Tammerlöv (född 1973)
VD sedan 2006
Antal aktier: 114 340 (inkl. närstående + bolag)
Innehav köpoptioner: 500
Per-Anders Tammerlöv har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Per-Anders har varit anställd på Mangold sedan 2003 och VD sedan 2006. Han har sedan tidigare en lång erfarenhet från den finansiella sektorn däribland Alfred Berg (idag en del av ABN AMRO), Nordiska Fondkommission (idag en del av Ålandsbanken) och H&Q (idag en del av Carnegie).
Styrelseuppdrag: Styrelsens ordförande i Skandinaviska Kreditfonden AB och Resscapital AB. Styrelseledamot i QQM Fund Management.
Jonathan Bexelius (född 1981)
CFO sedan 2019
Antal aktier: 273
Innehav köpoptioner: 900

Jonathan Bexelius har en magisterexamen i företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning samt en kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning finans från Luleå Tekniska Universitet respektive Lunds Universitet. Jonathan har tidigare varit ekonomichef på TK Development och har även mer än 10 års erfarenhet från EY  som revisor.

Charles Wilken (född 1978)
Chef för Investment Banking sedan 2014
Antal aktier: 24 286
Innehav köpoptioner: 250
Charles Wilken har en magisterexamen i Företagsekonomi, inriktning Finansiering, vid Företagsekonomiska Institutionen, Stockholm Universitet och en managementutbildning från IFL, Handelshögskolan i Stockholm. Charles Wilken har varit anställd på Mangold inom Corporate Finance sedan 2005 och Head of Investment Banking sedan 2014. Han har mer än 20 års erfarenhet från bank och fondkommissionsverksamhet och var mellan 2009 och 2014 chef för Mangolds Corporate Finance-avdelning.
Alexander Marsh (född 1973)
Chef Private Banking sedan 2019
Antal aktier: 3 030

Alexander Marsh har en magisterexamen ifrån Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Alexander har mer än 20 års erfarenhet av Bank&Finans bland annat ifrån Saxo-Etrade, ABN AMRO Bank, och Interactive Brokers LLC. Erfarenheterna består av ledningsansvar för kapitalförvaltning, aktiemäkleri och medlemsuppdrag i ledningsgrupper.

David Holmström (född 1990)
General Counsel sedan 2017.
Antal aktier: 343
Innehav köpoptioner: 100

David Holmström har en LL.M. från Stockholms universitet och har varit anställd hos Mangold sedan oktober 2017. David har flerårig erfarenhet från arbete med svensk och internationell finansiell rätt och har tidigare arbetat hos MFEX Mutual Funds Exchange AB.

David Jansson (född 1979)
Stabschef sedan 2019.
Antal aktier: 366

David Jansson har en examen inom IT och affärssystem från Kungliga Tekniska Högskolan. David har varit anställd på Mangold sedan 2007. Han började sin karriär på Mangold som IT-tekniker och hade under perioden 2008-2019 rollen som Head of IT.

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
E-mail: info@mangold.se