BOLAGSSTYRNING

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Bolagsordning +

Datum BolagsstämmaFormat
2012-06-21Mangold AB - 556628-5408mangold-pdf-symbol-17

Link Text

Ersättningspolicy +

Styrelse och revisorer +

Per Åhlgren (född 1960)
Styrelseordförande sedan 2003
Antal aktier: 135 816 (inkl. bolag)
Inte oberoende
Per Åhlgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Per Åhlgren är medgrundare till Mangold och har varit ordförande sedan år 2003. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat tio års arbete i London för Salomon Brothers, Bear Stears och Deutsche Morgan Grenfell. Övriga uppdrag innefattar bland annat ordförande i Runaware Holding AB och RW Capital AB (publ).
Marie Barbro Friman (född 1959)

Ledamot sedan 2014
Antal aktier: 20
Oberoende

Marie Friman har en Jur.Kand & företagsekonomi examen från Stockholms universitet. Marie Friman har mer än 30 års erfarenhet inom finanssektorn som advokat, compliance, kapitalförvaltare, rådgivare och VD. Hennes specialistkompetens är värdepappersmarknaden, bland annat frågor och juridik för bolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn. Idag är Marie Friman verksam som ägare för Apriori Advokatbyrå.

Birgit Beyer (född 1971)
Ledamot sedan 2019
Antal aktier: 1500
Oberoende
Birgit Beyer har en masterexamen i nationalekonomi från Universität zu Köln. Hon har tidigare varit VD för Volkswagen Finans Sverige och har under sin tid inom Volkswagen-gruppen innehaft flertalet höga positioner bland annat som styrelseledamot i flera av Scanias finansbolag i och utanför Sverige.
Peter Serlachius (född 1965)
Ledamot sedan 2017
Antal aktier: 0
Oberoende
Peter Serlachius MSc Econ, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat 18 års arbete i Norden för Investa, Handelsbanken och Straumur. Peter Serlachius grundade Sackville Partners AB 2009, bolaget jobbar med hantering, kontroll och styrning av risk inom den finansiella sektorn i en rådgivande roll. Peter Serlachius är delägare i MORS Software Oy, bolaget utvecklar mjukvara för riskhantering inom den finansiella sektorn.
Revisor
Bolagets revisor sedan 2017 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig och auktoriserad revisor.

Valberedning +

Valberedningen består, i enlighet med den av årsstämman 2018 beslutade riktlinjen, av de tre största aktieägarna, per den sista bankdagen i september 2018 . Dessa är som följer:

Per Åhlgren

Marcus Hamberg (Ordförande)

Per-Anders Tammerlöv

 

För att kontakta valberedningen vänligen kontakta:

Valberdning@mangold.se

Företagsledning +

Per-Anders Tammerlöv (född 1973)
VD sedan 2006
Antal aktier: 112 012 (inkl. närstående + bolag)
Per-Anders Tammerlöv har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och VD sedan 2006. Per-Anders Tammerlöv har sedan tidigare en lång erfarenhet från den finansiella sektorn däribland Alfred Berg (idag en del av ABN AMRO), Nordiska Fondkommission (idag en del av Ålandsbanken) och H&Q (idag en del av Carnegie).
Styrelseuppdrag: Skandinaviska Kreditfonden AB och Resscapital AB.
Charles Wilken (född 1978)
Chef för Investment Banking sedan 2014
Antal aktier: 12 064
Charles Wilken innehar en magisterexamen i Företagsekonomi, inriktning Finansiering, vid Företagsekonomiska Institutionen, Stockholm Universitet och en managementutbildning från IFL, Handelshögskolan i Stockholm. Charles Wilken har tidigare varit chef för Mangolds Corporate Finance avdelning 2009-2014 och anställd i Bolaget sedan 2005. Charles Wilken har mer än tio års erfarenhet från bank och fondkommissionsverksamhet.
Thomas Forslund (född 1953)
Chef Private Banking sedan maj 2017
Antal aktier: 25
Thomas Forslund har en examen som marknadsekonom och juridiska studier vid Stockholms universitet. Thomas har mer än 30 års erfarenhet av Bank&Finans bland annat från SEB och HQ Bank. Erfarenheterna sträcker sig från kundrådgivare med eget kundansvar till ansvar för avdelningar och som medlem i ledningsgrupper för Private Banking.
David Holmström (född 1990)
General Counsel sedan 2017.
Antal aktier: 77

David Holmström innehar en LL.M. från Stockholms universitet och har varit anställd hos Mangold sedan oktober 2017.
David har flerårig erfarenhet från arbete med svensk och internationell finansiell rätt och har tidigare arbetat hos MFEX Mutual Funds Exchange AB.

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551