BOLAGSSTYRNING

Möjligheten till goda aktieaffärer finns alltid, oavsett vad du som kund gör, vad klockan är eller var i världen du befinner dig för tillfället. Mangold Fondkommissions värdepappershandel erbjuder privatpersoner, företag och institutioner en tillgänglig, modern, effektiv, säker, snabb och flexibel exekveringstjänst för aktier, aktierelaterade instrument samt derivat till en konkurrenskraftig kostnad. Som motpart är vi dedikerade till att lyckas i vår roll och ser kontinuerligt över vårt produkt- och tjänsteutbud för att både utöka och anpassa det till de krav som ni kunder ställer, nu och i framtiden.

Mangold Fondkommission är medlem på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market.

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Bolagsordning +

Datum BolagsstämmaFormat
2012-06-21Mangold AB - 556628-5408mangold-pdf-symbol-17

Link Text

Ersättningspolicy +

Styrelse och revisorer +

Per Åhlgren (född 1960)
Styrelseordförande sedan 2003
Per Åhlgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Per Åhlgren är medgrundare till Mangold och har varit ordförande sedan år 2003. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat tio års arbete i London för Salomon Brothers, Bear Stears och Deutsche Morgan Grenfell. Övriga uppdrag innefattar bland annat ordförande i Runaware Holding AB och RW Capital AB (publ).

Marie Barbro Friman (född 1959)

Ledamot sedan 2014

Marie Friman har en Jur.Kand & företagsekonomi examen från Stockholms universitet. Marie Friman har mer än 30 års erfarenhet inom finanssektorn som advokat, compliance, kapitalförvaltare, rådgivare och VD. Hennes specialistkompetens är värdepappersmarknaden, bland annat frågor och juridik för bolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn. Idag är Marie Friman verksam som ägare för Apriori Advokatbyrå.

Ann-Marie Thörn (född 1954)
Ledamot sedan 2006
Ann-Marie Thörn har en jur. kand examen från Stockholms universitet. Ann-Marie Thörn har efter tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt arbetat med affärsjuridik på advokatbyrå. Ann-Marie Thörn blev medlem i Advokatsamfundet 1993. Ann-Marie Thörn är idag managing partner på KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB där hon varit verksam sedan 1994 då hon var med och startade byrån. Ann-Marie Thörn arbetar huvudsakligen inom den finansiella sektorn och är bland annat styrelseordförande i ett kreditmarknadsbolag och har suttit en längre tid i advisory board inom Danske Bank.
Fredrik Sjöstrand
Ledamot sedan 2016
Fredrik har tjugoåtta års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn. Fredrik har under denna tid arbetat i flera ledande befattningar samt som specialist inom portföljförvaltning, handel, analys, riskhantering och kapitalanskaffning på Handelsbanken, Bear Stearns, Straumur Investmentbank, Carnegie samt Swedbank i Sverige, England och Luxemburg. Sedan år 2008 har Fredrik bedrivit egen konsultverksamhet inom finansiella tjänster. Fredrik innehar Bachelor of Science (BSc) från Stockholms universitet i offentlig förvaltning med fördjupade studier i avancerade nationalekonomi och statistik.
Revisor
Bolagets revisor sedan 2007 är KPMG AB med Anders Bäckström som huvudansvarig och auktoriserad revisor.

Företagsledning +

Per-Anders Tammerlöv (född 1973)
VD sedan 2006
Per-Anders Tammerlöv har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och VD sedan 2006. Per-Anders Tammerlöv har sedan tidigare en lång erfarenhet från den finansiella sektorn däribland Alfred Berg (idag en del av ABN AMRO), Nordiska Fondkommission (idag en del av Ålandsbanken) och H&Q (idag en del av Carnegie).
Tomas Lindberg (född 1976)
CFO sedan 2008
Tomas Lindberg har en examen i finansiering från Stockholms Universitet. Tomas Lindberg har varit anställd i Mangold sedan 2008 och är, förutom CFO, administrativ chef i Mangold. Tomas Lindberg har sedan tidigare lång erfarenhet från bland annat Securitas AB, AvestaPolarit AB samt De Lage Landen Finans AB.
Charles Wilken (född 1978)
Chef för Investment Banking sedan 2014
Charles Wilken innehar en magisterexamen i Företagsekonomi, inriktning Finansiering, vid Företagsekonomiska Institutionen, Stockholm Universitet och en managementutbildning från IFL, Handelshögskolan i Stockholm. Charles Wilken har tidigare varit chef för Mangolds Corporate Finance avdelning 2009-2014 och anställd i Bolaget sedan 2005. Charles Wilken har mer än tio års erfarenhet från bank och fondkommissionsverksamhet.
Fabian Kärnell (född 1984)
Chef Strukturerade Investeringar sedan 2016
Fabian Kärnell innehar en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Fabian har arbetat med tredjepartsdistribution på Mangold sedan 2012 och kommer tidigare från SIP Nordic Fondkommission och Erik Penser Bank.
Martin N. Larsson (född 1975)
Chef Värdepappershandel sedan 2008
Martin N. Larsson har sedan 1996 varit verksam inom Equity Sales vid bland annat Matteus Bank (idag en del av Ålandsbanken) och Erik Penser Bank. Vid inledningen av 2008 rekryterades han till Mangold som chef för affärsområdet Värdepappershandel.
Martin Warne (född 1977)
Chef Pensions- och Kapitalrådgivning sedan 2015
Martin Warne har ca 15 års erfarenhet av kvalificerad finansiell rådgivning. Han har tidigare varit såväl rådgivare med eget kundansvar som ledare på olika nivåer inom Skandiabanken och Exceed VPAB. Martin besitter alla typer av erforderliga branschlicenser för detta område och har även en magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms Universitet.
Gustav Guthenberg (född 1983)
Chef Regelefterlevnad, tillträder sin tjänst 8 augusti

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities
Skype: skype.mangold