ÄGARFÖRTECKNING

Ägare 2016-12-31AktierAndelVid var tid känt innehav i

kapitalförsäkring

eller tjänstepension

Summa450 213100,0%36 813
Per Åhlgren (inkl. bolag)128 05328,44%6 311
Marcus Hamberg97 595 21,68%0
Per-Anders Tammerlöv (inkl. närstående och bolag)71 45415,88%23 262
Anders Forsebäck (inkl. närstående och bolag)19 0284,22%0
Charles Wilken12000
2,67%6 955
Erik Josefsson10 560
2,35%0
Tomas Lindberg8 0001,78%2 000
Svenska Vinbolaget68181.51%0
Peter Ekholm5 3851.20%0
Gun Tammerlöv Prins3 2000.71%0
Timo Tammerlöv3 2000.71%0
Heureka Förvaltnings Aktiebolag2 7620.61%0
Martin Warne2 000

0.44%0
Cadasan Invest1 8510,41%0
Jonas Edholm1 5490.34%0
Övriga ägare76 75817,05%0

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities