Skandinaviska Kreditfonden

Mangold äger 27,5 procent i Skandinaviska Kreditfonden (SKF). Bolaget erbjuder kostfristiga lån till små och medelstora bolag som är i en expansions-, investerings- eller omstruktureringsfas.s. Bolaget grundades 2015 och startade sin första fond i januari 2016 då grundarna såg att de kapitaltäckningsregler som infördes efter den ­senaste finanskrisen 2008 minskat bankernas vilja att ­finansiera företag.

SKF har idag två fonder; Scandinavian Credit Fund 1 (SCF1) samt Nordic Factoring Fund (NFF) med ett totalt förvaltat kapital på 4,3 miljarder kronor. Läs mer om bolaget 

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities