Resscapital

Mangold äger 25 procent i Resscapital (Ress). Resscapital förvaltar sedan 2011 fonden Ress Life Investments,
vilken är ett danskt aktiebolag vars aktier är noterade på Köpenhamnsbörsen. Fondens förvaltning är inriktad mot amerikanska livförsäkringar med målsättningen att leverera en årlig avkastning i amerikanska dollar på 7 procent.

Ress LIfe Investment har ett förvaltat kapital på omkring 215 miljoner US dollar.  Läs mer om bolaget 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities