QQM Management

Mangold äger 25 procent i QQM Management AB. QQM förvaltar den marknadsneutrala hedgefonden QQM
Equity Hedge. Fonden är en specialfond med en större frihet i sin placeringsinriktning än traditionella värdepappersfonder. Förvaltningen bygger på kvantitativa analysmodeller baserade på akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer.

QQM Hedge Equity har ett förvaltat kapital på runt 470 miljoner kronor. Läs mer om bolaget 

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities