Våra intressebolag

Utöver Mangolds kundinriktade verksamhet i Mangold Fondkommission investerar vi även i och förvärvar delar av bolag för att få en bredare produktportfölj och mer spridd och diversifierad intäktsbas. Mangold har i dagsläget tre intressebolag; Skandinaviska Kreditfonden AB (SKF) sedan 2016, Resscapital AB sedan 2018 och QQM Fund Management AB sedan 2019, varav alla är så kallade Alternativa Investeringsfonder (AIF).

Ett intressebolag innebär att ägandet uppgår till minst 20 procent av rösterna utan ett bestämmande inflytande.

Vi har även ett mindre ägande i fintechbolaget Nowonomics som ligger bakom NOWO-appen, för pensionssparande i vardagen.

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551