Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner med potential. Vi bedriver en omfattande verksamhet inom såväl Investment Banking som Private Banking. Mangold är en av de marknadsledande likviditetsgaranterna och uppdragstagarna som Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North.

Kunder kommer till oss när ett personligt bemötande är viktigt. Vi erbjuder ett personligt engagemang och möjlighet till anpassade lösningar.  Vi är tillgängliga och löser våra kunders behov när de behöver komma i personligt kontakt och skapar samtidigt lösningar för att ni ska kunna hantera enklare ärenden själva.

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ OMX Stockholm. Mangold är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden.

För oss är det viktigt att du som kund kan nå Mangold när du själv behöver det, oavsett vad du gör eller var du befinner dig i världen. Genom att vara mer nåbara än alla våra konkurrenter ger vårt team av experter dig bättre möjligheter till goda affärer. Detta oavsett om du kommer förbi på kontoret, ringer, mailar eller skype:ar med oss. Vi arbetar för dig när du behöver oss.