Mangold Insight Investerardag 5 mars 2020

INVESTERARDAGEN LIVESÄNDS PÅ https://insight.mangold.se

 

Välkommen till Mangold Insight Investerardag 5 mars 2020 på Scandic Anglais i Stockholm!

 

Tolv bolag kommer och presenterar sig och föreläsaren Anna ”Robot-Anna” Frankzen Starrin avslutar dagen med en trendspaning på temat Artificiell Intelligens och digitalisering, och företagens möjligheter och utmaningar inom dessa områden.

 

Kort om de medverkande bolagen:

 

Appspotr är ett IT-bolag inriktat på mjukvarulösningar för mobilappar. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

 

Auriant Mining är ett gruvbolag som inriktar sig på guldprospektering och guldproduktion i Ryssland. Aktien är noterad på Nasdaq First North GM.

 

Cyxone, noterat på Nasdaq First North Growth Market, är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar.

 

Emotra, noterat på Spotlight Stock Market, är aktiva inom mental hälsa och utvecklar produkten EDOR® Test för att stödja psykiatrin med mer och bättre information, bland annat med fokus på återfall i depression.

 

ISR är ett läkemedels- och forskningsbolag som utvecklar läkemedelskoncept som ska kunna erbjuda patienter med HIV och andra virusinfektioner mer specifika och effektiva läkemedel. Aktien är noterad på Nasdaq First Notrth GM.

 

Kollect, noterat på Nasdaq First North Growth Market i december 2019, är ett irländskt teknikföretag som erbjuder digitala tjänster för hållbar avfallshantering.

 

Oboya Horticulture, noterat på Nasdaq First North GM, är en koncern bestående av ett tjugo företag verksamma inom tillverkning och/eller försäljning av produkter relaterade till odlingsindustrin.

 

PEN Concept Group, noterat på Spotlight Stock Market, är en helhetsleverantör av inredning för butiker, montrar, event och restauranger.

 

SHI, noterat på NGM Nordic MTF, är inriktad på att utveckla naturliga hudvårds- och hälsoprodukter. Bolagets produkter ska göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv.

 

Stayble Therapeutics är ett läkemedelsbolag som utvecklar en ny injektionsbehandling mot kronisk degenerativ ryggsmärta och som just nu är i en noteringsprocess för sin aktie på Nasdaq First North GM.

 

Dicot är ett läkemedelsbolag, noterat på Spotlight Stock Market.

 

WntResearch utvecklar läkemedel som förhindrar spridning av tumörceller som bildar metastaser. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

UPPDATERAT PROGRAM:

Dessvärre har både Wnt Reseacrh och Toleranzia inte möjlighet att närvara på grund av sjukdom. Dicot kommer istället och presenterar på Toleranzias tid.

08.30-09.00 Frukost
09.00-09.30 Stayble
09.30-10.00 Appspotr
10.00-10.30 Kaffepaus
10.30-11.00 Auriant Mining
11.00-11.30 Oboya

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Dicot
13.00-13.30 Kollect
13.30-14.00 PEN Concept Group
14.00-14.30 Scandinavian Health Innovations
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.30 Emotra
15.30-16.00 ISR
16.00-16.30 Cyxone
16.30-17.15 Anna “Robot-Anna” Frankzén Starrin
17.15-19.30 Mingel

 

 

Anmälan görs till investerardag@mangold.se eller via formuläret. Då vi bjuder på både lunch och mingelmat så är vi glada om du meddelar eventuella allergier eller specialkost i anmälan. Adressen är Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23

 

Varmt välkommen!