KAPITALRÅDGIVNING

Målet med vår kapitalrådgivning är att den ska göra skillnad. Vi brinner för placeringsbeslut, pensionsfrågor, riskfunderingar, trygghetslösningar och övriga ekonomiska funderingar som påverkar dig och din framtid. Tillsammans med dig går vi igenom vad du vill uppnå. Vilka frågor som är viktigast och hur vi ska skapa den lösning som du behöver. Vi arbetar med full transparens i allt vi gör.

Vi erbjuder följande:

Rådgivning +

Vad är viktigast för dig och hur ser dina mål i livet ut?

Det är två av de frågor som vi gärna vill ha svar på innan vi lämnar råd till dig. Du är unik och därmed är även dina förutsättningar unika. För att göra ett bra jobb måste vi lära känna dig. Kunskap och omtanke ligger till grund för vår rådgivning.

Vi bygger vår rådgivning på en komplett behovsanalys. Utifrån den utformar vi en finansiell plan och strategi för dig. Vi tror på regelbundna kontakter, meningsfull uppföljning och värdet av information. Förutom det personliga mötet är det viktigt med löpande dialog via mail eller telefon. Du som kund bestämmer nivå. Oavsett vad du väljer eller hur din situation ser ut finns vi där för dig – bara som bollplank eller redo att ta ansvar för helheten.

Vår rådgivande förvaltning är dynamisk och gör dig delaktig i placeringsbeslutet. Du får en personlig rådgivare som tillsammans med kollegor, våra specialister och extern expertis, gör sitt yttersta för att du ska nå dina mål. Givetvis finns även möjligheten att få förvaltningen diskretionärt för dig som så önskar.

Våra rådgivare är vana att förstå kundernas behov, riskaptit och förväntansbild vilket underlättar säkerställandet av en adekvat förvaltningslösning. För dig innebär det en förvaltning som vilar på två tydliga ben. Dina behov och vår analys.

Tjänstepensioner +

Vid närmare eftertanke är det fascinerande att frågor om tjänstepensioner kan väcka de reaktioner och funderingar som vi löpande möts av via media, experter och allmänheten. I grund och botten är frågeställning enkel då man förenklat kan beskriva det som: ”Vad ger arbetsgivaren idag, för att den anställde ska uppnå en viss situation imorgon?”

Vår syn är att det är en oerhört viktig fråga som kräver omtanke, men framförallt en bred kompetens. En kompetens som vi besitter och som ger er möjlighet till en komplett nulägesbil. En relevant prognos för de som berörs samt en relatistisk strategisk plan.

För oss är inte fokus på om, utan snarare på hur och varför ni tagit era beslut tidigare samt på vilket sätt vi kan hjälpa er att validera dessa. Vi tar fram en behovsdriven pensionspolicy och tillhörande strategiska plan, som så kostnadseffektivt som möjligt, hjälper er under resans gång. Tjänstepensionsfrågor bör, likt övrig rådgivning, inte vara beslut av engångskaraktär.

När det gäller vårt erbjudande upphandlar vi skräddarsydda tjänstepensionslösningar helt utan extra kostnader och avgifter. Det innebär att Mangold jobbar helt provisionsfritt och på så sätt undviker vi alla typer av intressekonflikter som annars lätt kan uppstå hos de traditionella försäkringsförmedlarna. Vi utgår från lösningar utan inlåsningseffekter eller potentiellt fördyrande omständigheter. Med denna lösning kan vi erbjuda en av branschens mest konkurrenskraftiga rådgivna tjänstepensionslösningar. Tack vare vår depåförvaltning sker dessutom detta utan att behöva begränsa era placeringsmöjligheter. Via oss får man således både en lägre kostnad, högre kvalitet och bredare utbud än marknadens ordinarie lösningar.

Vidare ser vi över om det finns behov att gå utanför ramarna för befintlig tjänstepension med hjälp av direktpensioner, chefspensioner eller situationsanpassade avsättningar. Vi hjälper dig med allt från policys och uträkningar till genomförande och uppföljning.

Ett ofta bortglömt mervärde för era anställda är att erbjuda möjligheten till en riktigt effektiv löneväxling. Det är kostnadsneutralt för bolaget men oerhört tacksamt för de anställda. Genom denna lösning kan de få möjlighet till upphandlade villkor och priser som de som individer oftast inte kommer åt.

Mangolddepå +

Våra depåer erbjuder en extremt öppen och flexibel arkitektur. De är tillgänglig oavsett skattemiljö och kan därmed även användas inom ramen för Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring, Pensionsförsäkring och Tjänstepensionsförsäkring.

Depå Standard
Här får du tillgång till den unika flexibilitet som Mangolds depåer erbjuder. Utbudet består bland annat av över 4000 fonder, aktier och derivat från alla europeiska och nordamerikanska börser, obligationer samt strukturerade produkter. Du handlar till ordinarie prislista och har även möjlighet att lägga till tjänster samt extra service utifrån dina specifika behov.

Depå Plus
Via Depå Plus får du tillgång till hela utbudet som Depå Standard erbjuder, samtidigt som vi tillhandahåller en omfattande mervärdesskapande service till dig. Vi guidar dig genom viktiga frågor som pension, skatt och familjejuridik. Dessutom erbjuder vi dig skräddarsydda dynamiska portföljer, med kontinuerlig övervakning och analys, anpassade utifrån dina specifika behov. Till detta har du även fri tillgång till en rad spännande event och föreläsningar inom aktuella frågor. Som kund på Depå Plus kan du dessutom handla både företagsobligationer och strukturerade produkter till nedsatt courtage.

Depå Premium
En unik lösning med förstklassig service. Via Depå Premium handlar du både aktier, företagsobligationer och strukturerade produkter helt utan courtage Vi erbjuder dig även hjälp med förvaltning av externt kapital. Du har dessutom möjlighet att få våra modellportföljer diskretionärt förvaltade, vilket både sparar tid och skapar mervärde för dig som kund. Vi bjuder dessutom in dig till spännande event samt tillhandahåller en omfattande service inom pension, skatt och juridik.

Trygghet +

För oss på Mangold handlar rådgivning om helheten. Därav är det en självklarhet med rådgivning rörande de delar som skapar trygghet och säkerställer att en negativ händelse inte förvärras av att man inte gått igenom dessa delar i förväg.

Vi hjälper er med juridiska frågor som kompanjonskapsavtal och nyckelmannaförsäkringar, sjukförsäkringsfrågor och gruppförsäkringar samt övriga aspekter som säkerställer att du och ditt bolag har en trygghet i botten. Antingen med hjälp av intern expertis eller extern dito.

Med vår genomgång får ni en översikt och en tydlig bild av vad som händer om det otänkbara inträffar, ni får hjälp om någonting borde förbättras eller läggas till. Framförallt får ni vetskapen om att era trygghetslösningar är adekvata utifrån just era behov.

Precis som med vår rådgivning gällande tjänstepensioner sker allt utifrån era behov och de lösningar vi tillhandahåller är upphandlade för att erbjuda en så kostnadseffektvi lösning som möjligt.

Skatterådgivning +

Ledordet när det kommer till att inte betala mer skatt än vad man behöver är att tänka till före. Som företagare är du van att ta hänsyn till allsköns skattekonsekvenser vid olika beslut men med tanke på hur komplex uppbyggnad skattesystemen har i Sverige och i övriga delar av världen gör det skillnad med vår rådgivning. Med vår Corporate Finance, våra rådgivare och våra externa samarbetspartners ger vi dig en genomgång över vilka möjligheter som finns och effekterna dessa skulle medföra.

Vi går igenom hur ”3:12-reglerna” påverkar er situation, om bolagsstrukturen är optimerad, hur dagens läge stämmer överens med framtidens utmaningar. Därtill ser vi över vilka skatteregler som påverkar er i nuläget och vilka som troligen påverkar framöver. Vidare tar vi hänsyn till relationen mellan dig som företagare och dig som privatperson, görs rätt saker i rätt ”sfär”?

Det må kanske låta enkelt, men sammanfattningsvis hjälper vi er att få så stor del som möjligt kvar av de intäkter som bolaget genererar.

Livsstil +

Man säger att ingen människa är den andre lik och samma gäller givetvis för våra kunder. Däremot har vi märkt att vissa egenskaper, intressen och önskemål framträder hos flertalet av dem.

Mangolds kunder ställer krav och förväntar sig hög service. Man vill bli inbjuden till intressanta och givande events och föreläsningar samt uppskattar och behöver det mervärde som vi skapar med att vara heltäckande i vår rådgivning.

KONTAKT

Chef Kapitalrådgivning

Rickard Fagerudd

rickard.fagerudd@mangold.se
+46 (0) 8 527 75 070

BLI KUND

Om du vill bli kund hos oss eller bara veta mer om vårt erbjudande är du välkommen att kontakta oss på
+ 46 (0) 8 527 75 030 eller

pkr@mangold.se