VINGA LIMITED

ISIN: SE0010133959

Typ av värdepapper: Kapitalandelsbevis

Detta värdepapper handlas de tre första bankdagarna i varje månad med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585