Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

VärdepapperISIN-kodKöpSälj
SB12 AK PRASE0005066214
SB12 AK PRBSE0005066222
SB12 RB 1 231231SE0005333911
SB12 RB 2 231231SE0005467768
SB12 RB 3 231231SE0005568888
SB12 RB 4 231231SE0005794351
SB12 RB 5 231231SE0005934825
SB12 RB 6 231231SE0006117933100,00
SB12 RB 7 231231SE0006536843
 
Svenska Bostadsfonden 12 är en alternativ investeringsfond (AIF) som erbjuder direktinvesteringar i bostadshyresfastigheter i mindre och medelstora svenska tillväxtorter. Fonden äger idag 789 lägenheter på 8 orter och förvaltas av Svenska Bostadsfonden Management AB som, utöver Svenska Bostadsfonden 12, förvaltar ytterligare fyra alternativa investeringsfonder.
Dessa värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585