Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

VärdepapperISIN-kodKöpSälj
SB12 AK PRASE000506621447 000,00
SB12 AK PRBSE0005066222
 
Svenska Bostadsfonden 12 är en alternativ investeringsfond (AIF) som erbjuder direktinvesteringar i bostadshyresfastigheter i mindre och medelstora svenska tillväxtorter. Fonden äger idag 789 lägenheter på 8 orter och förvaltas av Svenska Bostadsfonden Management AB som, utöver Svenska Bostadsfonden 12, förvaltar ytterligare fyra alternativa investeringsfonder.
Dessa värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585