Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ)

VärdepapperISIN-kodKöpSälj
SB11 AK PRASE0003690692
SB11 AK PRBSE0003690700
Svenska Bostadsfonden 11 är en alternativ investeringsfond (AIF) som erbjuder direktinvesteringar i bostadshyresfastigheter i mindre och medelstora svenska tillväxtorter. Fonden äger idag 450 lägenheter på 8 orter och förvaltas av Svenska Bostadsfonden Management AB som, utöver Svenska Bostadsfonden 11, förvaltar ytterligare fyra alternativa investeringsfonder.
Dessa värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585