Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. På detta sätt ska Smart Energy pressa inköpspriser och sedermera importera eget bränsle för att på så vis kunna hålla låga priser till slutkonsument. Smart är lokalt förankrad och genom att bibehålla varumärken som förvärvas är Smart Energy nära kunden på marknaden och har hög lokal kännedom genom deras lokalkontor. Smart har en liten och kostnadseffektiv organisation med direkt kundkontakt och på så vis kan man vara mycket lyhörda mot kundernas behov, som är en viktig del i vår affärsidé.

ISIN: SE0002627141

Typ av värdepapper: Aktie

Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585