Russian Real Estate Investment Company AB

Ruric är ett fastighetsbolag med fokusering på Ryssland. Bolaget förvärvar, utvecklar, hyr ut och avyttrar fastigheter i S:t Petersburg i Ryssland. Fokus ligger på kommersiella lokaler.

ISIN: SE0001199233

Typ av värdepapper: Aktie

Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585