MedClair International AB

MedClair International AB är ett holdingbolag som äger aktier i Petrotarg AB (publ) och MedClair AB (publ). På årsstämman för det brutna räkenskapsåret 2016, har styrelsen som avsikt att dela ut innehav i dessa intressebolag. Härefter ämnar styrelsen att föreslå ny verksamhet, där syftet är att bolaget skall kunna utnyttja ett förlustavdrag omkring 50 MSEK mot framtida vinster.

ISIN: SE0008991335

Typ av värdepapper: Aktie

Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585