Lantmännen ek för

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på Lantmännens varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Lantmännen ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Lantmännen företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Lantmännen tar genom forskning, utveckling och verksamhet i hela spannmålskedjan ansvar från jord till bord.

ISIN: SE0006452298

Typ av värdepapper: Förlagsandelar

Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585