Koggbron Fastigheter AB (publ)

Koggbron Fastigheter AB är ett svenskt publikt bolag med inriktning på fastigheter med hög avkastning och förädlingspotential. För närvarande äger Koggbron fastigheter i bland annat Malmö, Ragunda, Borlänge, Arboga, Hedemora och Finspång. Avsikten är att gradvis komplettera med ytterligare fastigheter.

 

Bolaget hette tidigare Business Control Systems AB. Vid en bolagsstämma i december 2014 förvärvade BCS fastighetsbolaget Koggbron AB och bytte firma till Koggbron Fastigheter AB.

ISIN: SE0006758199

Typ av värdepapper: Aktie

Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585