IFOX Investments AB

IFOX Investments AB (”IFOX”, tidigare under namn ”Interfox Resources AB”) är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar, för en vidare försäljning eller samarbete med produktionsbolag. Affärsverksamheten omfattade fram till den 24 maj utveckling av Bolagets första tillgång, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje”, som då avyttrades till Nickel Mountain Resources AB (”NMR”) mot vederlag i skuldebrev som kvittats mot aktier i NMR. Dessa aktier delas ut till aktieägarna i IFOX i två rater, den första i juli och den andra under hösten 2017. IFOX har uppdrag från NMR att hitta köpare eller investerare till licens 71-1.

ISIN: SE0006371258

Typ av värdepapper: Aktie

Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585