Gotlandsbolaget B

Rederi AB Gotlands affärsidé är att förse sjötrafikoperatörer med modernt tonnage samt utveckla och driva sjötransportsystem. Verksamheten omfattar ägande och förvaltning av färjor och produkttankfartyg samt operativ drift av fartyg, turist- och resebyrårörelse och viss övrig förvaltning. Rederiet äger för närvarande fyra passagerarfärjor och två ro-ro-fartyg. Fartygen sysselsätts genom längre hyreskontrakt, så kallade bareboatavtal, med olika befraktare. Ett annat väsentligt inslag i rederiets verksamhet är köp och försäljning av fartyg. 

ISIN: SE0000105397

Typ av värdepapper: Aktie

 
Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585