A-Com AB

A-Com test bedriver verksamhet inom två affärsområden CRM och Advertising: Inom affärsområde CRM har vi två bolag ActionBase och Resight som arbetar med analytisk CRM. Inom affärsområdet Advertising som består av bolagen Differ. Brand Support och Locomotiv erbjuder A-Com ett sammanhållet erbjudande med spets inom strategi, integrerad kommunikation. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har ca 100 medarbetare med en omsättning på ca 110 MSEK.

ISIN: SE0000592677

Typ av värdepapper: Aktie

Detta värdepapper handlas kontinuerligt med orderläggning till Mangold Fondkommission. Vänligen kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att lägga order.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585