MANGOLDLISTAN

Värdepapper Kortnamn Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Senaste stängning
B Intressenter AB BINT 0.10 0 0.01
Green Growth Nordic AB GGN B 0.45 0.55 0 0.50
Rederi AB Gotland A GOTL A 1300.00 0 1350.00
Rederi AB Gotland B GOTL B 1300.00 0 1300.00
Internet Express Scandinavia IES 0 0.40
J&O Forest Fund JOFF SDBD 0 1604.00
Lantmännen ek för LANT 02 0
Masify Capital AB (publ) MASI B 0.02 0.18 0 0.02
NORVentures AB NORV 0 0.06
Retail United International AB RUI 0 0.70
Russian Real Estate Investment Company AB RURI B 0.07 0 0.03
Unwrap Finance UNWRAP 0 0.04
För mer information om en specifik aktie klicka på valfri aktie i listan.
 
Listningskrav
För att ett bolags aktier ska kunna handlas på Mangoldlistan måste bolaget vara publikt samt dess aktier vara onoterade och registrerade hos Euroclear Sweden AB. Det får inte heller finnas hembudsförbehåll på aktierna som ska tas upp till handel. Mangold Fondkommission kan även organisera handel i andra finansiella instrument.
Ansvarsfriskrivning
Mangoldlistan är varken en reglerad marknad eller en handelsplattform. De bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan behöver därför inte följa de regler som gäller för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Placeringar i bolag listade på Mangoldlistan kan ha en högre risk än placeringar i bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en handelsplattform.
Orderläggningen på Mangoldlistan sker via telefon. Eftersom telefonhandel inte är lika effektiv som elektronisk handel kan det ta tid att lägga en order. Detta medför också att likviditeten på Mangold- listan normalt är lägre än på reglerade marknader och handelsplattformar. Placeringar på Mangold- listan kan därför vara mer riskfyllda än investeringar i aktier som handlas elektroniskt.
Mangold genomför inte någon legal eller finansiell granskning av bolagen som tas upp till handel på Mangoldlistan. Mangold tar inget ansvar för att bolagen som är listade på Mangoldlistan sköter sin informationsgivning, finansiella rapportering eller ställning i övrigt.

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+46 (0)8 503 01 585 

För att handla

Observera att endast börsmedlemmar (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Börsmedlemmar som vill lägga order på Mangoldlistan, vänligen ring Market Making, tel.nr 08-503 015 85.
Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut.