LIKVIDITETSGARANTI

Mangold Fondkommission är en av de ledande aktörerna inom likviditetsgaranti i Sverige. En likviditetsgarant förbättrar kvaliteten i handeln med noterade bolags aktier genom att säkerställa en maximal specifik procentuell skillnad mellan köp- och säljkurs samtidigt som en minivolym av aktier på köp- respektive säljsidan i orderboken garanteras.

Syftet med likviditetsgaranti är att skapa en korrekt prisbild i ett bolags aktie och därmed också en korrekt värdering av bolaget men också att förbättra den totala handelsvolymen i aktien.

En god likviditet i ett bolags aktie är en service mot aktieägarna men också en förutsättning för att kunna attrahera investerare och underlätta vid framtida kapitalanskaffningar.

Villkoren för likviditetsgarantin tas fram i samråd med bolaget och i enlighet med den specifika marknadsplatsens regelverk.

Mangold Fondkommission bistår nedanstående bolag med att agera likviditetsgarant:

Company/WebsiteMarketplace
A City Media ABFirst North
ADDvise Group ABFirst North
Advanced SolTech Sweden AB
First North Bond Market
Aspect Properties ABFirst North Bond Market
Atella Fastigheter ABFirst North Bond Market
Auriant Mining ABFirst North
Baltic Horizon FundNASDAQ AIF
Bayn Europe ABFirst North
Capacent Holding ABFirst North
Chordate Medical Holding ABNordic MTF
Coeli Private Equity 2016Nordic AIF
Coeli Real Estate Fund I ABNordic AIF
Cognosec ABFirst North
Computer Innovation AB Nordic MTF
Concent HoldingNordic MTF
Dome Energy ABFirst North
Fram Skandinavien AB
First North
Gullberg & Jansson ABAktietorget
Hancap ABFirst North Bond Market
Hancap ABFirst North
Hedera Group ABNordic MTF
hubbr ABFirst North
Image SystemsSmall Cap
Insplanet ABFirst North
IQS Energy Komfort ABNordic MTF
Italeaf S.p.A.First North
Kakel Max AB (publ)First North
LC-TEC Holding ABNordic MTF
Matra PetroleumFirst North
Motion Display Scandinavia AB (publ)Aktietorget
MSC GroupSmall Cap
New Nordic Healthbrands ABFirst North
Nischer ABNordic MTF
Nitro Games OyjFirst North
north net connect ABFirst North
Obducat ABNGM Equity
PhotoCat A/SFirst North
Quartiers Properties AB (publ)
First North
RSS Nordic Development ABFirst North Bond Market
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
NGM Equity
Scandinavian Credit Fund I ABNDX
Scandinavian Enviro Systems ABFirst North
Seafire ABNordic MTF
SeaTwirl ABFirst North
Spago Nanomedical ABAktietorget
Spintso International ABNordic MTF
Strax ABSmall Cap
Svenska Bostadsfonden 14 AB
Nordic AIF
SwemetNordic MTF
TC Connect ABFirst North
The Marketing Group PlcFirst North
TryggHem Projekt 1 ABFirst North Bond Market
Unibap ABFirst North
Urb-it AB (publ)First North
WilLak ABNordic MTF
XBT Provider AB (Bitcoin, Ethereum)NASDAQ ETF/ETP

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 585

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här