LIKVIDITETSGARANTI

Mangold Fondkommission är en av de ledande aktörerna inom likviditetsgaranti i Sverige. En likviditetsgarant förbättrar kvaliteten i handeln med noterade bolags aktier genom att säkerställa en maximal specifik procentuell skillnad mellan köp- och säljkurs samtidigt som en minivolym av aktier på köp- respektive säljsidan i orderboken garanteras.

Syftet med likviditetsgaranti är att skapa en korrekt prisbild i ett bolags aktie och därmed också en korrekt värdering av bolaget men också att förbättra den totala handelsvolymen i aktien.

En god likviditet i ett bolags aktie är en service mot aktieägarna men också en förutsättning för att kunna attrahera investerare och underlätta vid framtida kapitalanskaffningar.

Villkoren för likviditetsgarantin tas fram i samråd med bolaget och i enlighet med den specifika marknadsplatsens regelverk.

Mangold Fondkommission bistår nedanstående bolag med att agera likviditetsgarant:

Company/WebsiteMarketplace
ADDvise Group ABFirst North
Advanced SolTech Sweden AB
First North Bond Market
Aspect Properties ABFirst North Bond Market
Atella Fastigheter ABFirst North Bond Market
Auriant Mining ABFirst North
Bayn Europe ABFirst North
BBS-Bioactive Bone Substitutes OyjFirst North
Capacent Holding ABFirst North
Chordate Medical Holding ABNordic MTF
CNI Nordic 5 ABNordic AIF
Coeli Private Equity 2016Nordic AIF
Coeli Real Estate Fund I ABNordic AIF
Curando Nordic ABFirst North
Cognosec ABFirst North
Cyxone ABFirst North
Double Bond Pharmaceutical International ABSpotlight
Dr Sannas ABNordic MTF
Fluicell ABFirst North
Fram Skandinavien AB
First North
Gullberg & Jansson ABSpotlight
Hancap ABFirst North Bond Market
Hancap ABFirst North
Image SystemsSmall Cap
Infrea ABFirst North
Insplanet ABFirst North
Italeaf S.p.A.First North
Kakel Max AB (publ)First North
LC-TEC Holding ABNordic MTF
Liv ihop ABFirst North
Mantex ABFirst North
Matra PetroleumFirst North
Metacon ABNordic MTF
Motion Display Scandinavia AB (publ)Spotlight
Netmore Group AB
First North
Empir Group ABSmall Cap
New Nordic Healthbrands ABFirst North
News55 ABNordic MTF
Nischer ABNordic MTF
Nitro Games OyjFirst North
PhotoCat A/SFirst North
Quartiers Properties AB (publ)
First North
Raybased AB (publ)Spotlight
Red Reserve EntertainmentSpotlight
RSS Nordic Development ABFirst North Bond Market
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
NGM Equity
Scandinavian Enviro Systems ABFirst North
Seafire ABNordic MTF
SeaTwirl ABFirst North
Spintso International ABNordic MTF
Strax ABSmall Cap
Svenska Bostadsfonden 14 AB
Nordic AIF
SwemetNordic MTF
TCECUR Sweden ABFirst North
The Marketing Group PlcFirst North
TryggHem Projekt 1 ABFirst North Bond Market
Urb-it AB (publ)First North
WilLak ABNordic MTF
XBT Provider AB (Bitcoin, Ethereum)NASDAQ ETF/ETP

KONTAKT

Market Making

Mangold Market Making

marketmaking@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 585

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här