EMISSIONSTJÄNSTER

Vi bistår er med kvalificerad kompetens och rådgivning under hela processen inför och under en emission eller annan bolagshändelse. Dessutom erbjuder vi, såsom emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear, administrativa emissionstjänster i samband med bl a nedanstående transaktioner.

• Företrädesemissioner

• Riktade nyemissioner

• Apportemissioner

• Inlösen av aktier

• Återköp av aktier

• Obligationslån

• Konvertibla förlagslån

• Vinstandelslån

• Incitamentsprogram, t ex teckningsoptionsprogram

• Split och sammanläggning av aktier

• Anslutning av bolag till Euroclear

 

 

Läs mer om våra genomförda uppdrag HÄR >>

KONTAKT

Chef Investment Banking

Charles Wilken

charles.wilken@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 558

Chef Emissionstjänster

Henric Malm

henric.malm@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 552

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här