DISTRIBUTION

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Institutioner +

Mangold erbjuder behovsanpassade finansierings- och placeringslösningar åt företag, institutioner och större privatkunder där de specifika och individuella behoven beaktas utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Fördelen med strukturerade placeringar är att de kan skräddarsys för att uppnå ett specifika behov och förutbestämda åtaganden med specifik och minimerad risk. På detta sätt kan kunden få en lösning där det råder god kontroll och optimalitet i förhållande till avkastning och exponering.

 

En nära dialog förs med kunden för att på ett så optimalt sätt som möjligt förstå kundens behov, mål och finansiella planering. Utifrån detta görs kvantitativ och kvalitativ analys varefter genom Mangolds leverantörer intressanta alternativ tas fram i samråd med kunden.

 

Private Placements 

En Private Placement är en skräddarsydd placering som konstrueras helt enligt en enskild kunds eller en liten grupp kunders önskemål.  Kunden får därmed en exklusiv placering som är utformad för att passa deras önskemål/krav om (bland annat) struktur/löptid/emittent/underliggande exponering.  En Private Placement kan skräddarsys enligt kundens önskemål i de flesta fall (beroende på emittent) från ca. 10 MSEK. Detta är ett utmärkt sätt för en investerare som har särskilda önskemål/krav att få ta del av fördelarna med strukturerade produkter när de publika produkterna som erbjuds inte passar av någon anledning. Private Placements är populära bland kommuner, stiftelser, större församlingar, företag och förmögna privatpersoner.  

 

Etiska investeringar

Mangold tillhandahåller investeringar i ansvarsfulla bolag och använder ett antal olika screeninginstrument beroende av respektive kunds etiska preferenser.

Indikativa Värderingar +

Observera att samtliga priser nedan är indikativa och upprättas en gång per dag.
Felaktigheter kan förekomma och användande av informationen sker på eget ansvar.
Vinstsäkring/Omstrukturering (grön symbol) ska ses som en indikation som uppmärksammar investeraren/rådgivaren för närmare analys. Efter vidare analys kan den specifika investeraren i samråd med sin rådgivare komma fram till en slutsats om produkten är aktuell för vinstsäkring/omstrukturering.
Broschyrer
Vänligen kontakta Mangold Strukturerade Placeringar om ni eftersöker broschyrer för private placements.
Telefon: +46 (0)8 527 75 076

Andrahandsmarknad

Vänligen kontakta Mangold Market Making.

OBS! FÖR NÄRVARANDE HAR VI PROBLEM MED KÄLLAN FÖR VÅRA PRISUPPDATERINGAR, VÄRDENA NEDAN ÄR DÄRFÖR INTE UPPDATERADE

Basprospekt +

ABN AMRO 
ABN Base Prospectus 2012-07-27
Bank of America Merrill Lynch
BAML Base Prospectus2012-05-24
Barclays
Barclays Base Prospectus
Citigroup
citi Base Prospectus
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
CB Base Prospectus
CREDIT SUISSE
CS Base Prospectus
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
LU base prospectus
ING BANK N.V.
ING Base Prospectus
MORGAN STANLEY
MS Base Prospectus
NATIXIS
Natixis Base Prospectus
NORDEA BANK FINLAND PLC
Nordea Base Prospectus
ROYAL BANK OF CANADA
RBC Base Prospectus
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
SEB Grundprospekt 2013-07-01
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SG Base Prospectus
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
RBS Base Prospectus and Supplements 1-7 2012-11-05
UBS AG
UBS base prospectus

Private Placement Memorandum +

Indicative Terms and Conditions +

Förfallna produkter +

Publik Emission +

Under utveckling

Mangold Strukturerade Investeringar


Mangold arbetar proaktivt med att ta fram och arrangera strukturerade placeringslösningar åt företag och institutionella kunder genom så kallade private placements liksom åt privata investerare genom publika erbjudanden vilka distribueras genom bolagets distributionsnärverk liksom att de tillhandahålles bolagets kapitalförvaltningskunder liksom övriga kapitalrådgivningskunder.

 

Fördelen med strukturerade placeringar är att de kan skräddarsys för att erhålla en ickelinjär marknadsposition och därmed uppfylla ett särskilt behov och förutbestämda åtaganden med specifik och minimerad risk. På detta sätt kan kunden få en lösning där det råder god kontroll och optimal utformning i förhållande till risk/avkastning och exponering. En av de vanligaste formerna av strukturerade placeringar är s.k. aktieindexobligationer vilket innebär ett kapitalskydd i form av ett skyddat belopp som emitenten åtar sig att återbetala på slutdagen oavsett utvecklingen för den underliggande referenstillgången. Ett indexbevis, även kallat sprinter har bara en partiellt skyddad nedsida, riskreducering. Ett indexbevis innefattar alltså högre risk än en aktieindexobligation men ger istället då bättre möjligheter till en hög avkastning. Indexbevis brukar ha ett så kallat kursfallsskydd, vilket innebär att om inte underliggande gått ned med mer än kursfallskyddet så återbetalas det nominella beloppet. Skulle underliggande gå ned med mer än kursfallskyddet så kan det ses som investeraren är lång i underliggande och erhåller då nominellt minus den faktiska nedgången.

 

Metodiken och strukturen innebär i de flesta fall att kreditexponering via emittent eller genom annan kreditexponering kombineras med ett optionspaket där önskad marknadsexponering erhålles i önskad valuta. Fördelen är att behovsanpassade lösningar kan uppnås som ett mycket intressant komplement till aktier, fonder och andra räntepapper för effektiv diversifiering.

 

Mangold samarbetar med flertalet av de ledande svenska och utländska investmentbankerna i samband med upphandlingen av komponenterna till strukturerade placeringar.

 

Mangold erbjuder en effektiv andrahandsmarknad i alla de produkter som arrangeras vilket ger investerare flexibilitet att sälja innehav i andrahandsmarknaden under löptiden liksom att deltaga i vinstsäkrings- och omstruktureringserbjudanden. 

En affär på andrahandsmarknaden medför en kostnad på 1 procent på likvidbeloppet, minimum SEK 199.

Mangold är sedan 2006 medlem i Svenska Fondhandlareföreningen. I Svenska Fondhandlareföreningen har en arbetsgrupp tillsatts för strukturerade placeringsprodukter där även Mangold är medlem. Gruppen har tagit fram en branschkod för hur information i marknadsföringsmaterial för strukturerade placeringar ska utformas.

Den 21 februari 2013 lanserades branchorganisationen för strukturerade placeringar, Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS), vars syfte är att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar.

För mer information, vänligen besök  http://www.strukturerade.se/

KONTAKT

CHEF DISTRIBUTION / ANKNUTNA OMBUD

Patric Holmberg

patric.holmberg@mangold.se
+ 46 (0) 8 503 01 575

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här