CORPORATE FINANCE

Vår Corporate Finance avdelning är en av Sveriges ledande aktörer inom finansiell företagsrådgivning med fokus mot mindre och medelstora, noterade såväl som privata bolag. Vi erbjuder ägare, styrelser och företagsledningar ett brett urval av kvalificerade finansiella tjänster i samband med bland annat börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och företagsöverlåtelser. Vi vänder oss primärt till företag med transaktioner på den svenska marknaden men genomför även internationella transaktioner.

Vi agerar rådgivare inom följande områden:

Aktiemarknadstransaktioner +

 • Börsintroduktioner
 • Företrädesemissioner
 • Riktade emissioner
 • Återköp och Inlösenprogram
 • Secondary Offerings
 • Private Placemens

 

Företagsobligationer och annan lånefinansiering +

 • Obligationer
 • Konvertibla skuldebrev
 • Bryggfinansiering
 • Annan lånefinansiering

Företagsöverlåtelser +

 • Förvärv
 • Avyttringar
 • Samgåenden
 • Publika bud och utköp
 • Omvända förvärv
 • Omstruktureringar
 • Utdelningar

Annan finansiell rådgivning +

 • Fairness Opinions
 • Värdering
 • Incitamentsprogram
 • Finansiell, strategisk och industriell utvärdering

Mangold Fondkommission agerar också som Certified Adviser på Nasdaq First North och som Mentor på Nordic MTF.

För mer information om klicka på Certified Adviser eller Mentor .

KONTAKT

Chef Investment Banking

Charles Wilken

charles.wilken@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 558

 

Chef Corporate Finance

Erik Josefsson

erik.josefsson@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 560

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här