Mangold Företagstjänster är en av Sveriges ledande aktörer och erbjuder aktieägare, styrelser och företagsledningar ett brett urval av högkvalitativa finansiella företagstjänster med fokus mot marknadsnoterade och onoterade bolag.

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Mangold är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden.

För oss är det viktigt att du som kund kan nå Mangold när du själv behöver det, oavsett vad du gör eller var du befinner dig i världen. Genom att vara mer nåbara än alla våra konkurrenter ger vårt team av experter dig bättre möjligheter till goda affärer. Detta oavsett om du kommer förbi på kontoret, ringer, chattar, twittrar, mailar eller skype:ar med oss. Vi arbetar för dig när du behöver oss.