FÖR DISTRIBUTÖRER >>

Mangold samarbetar med ledande och kvalitetssäkrade återförsäljare gällande distributionen av strukturerade placeringar. Det sker kontinuerliga dialog och möten för att på bästa sätt få en god uppfattning om marknadsläget ur distributionsnätverkets perspektiv. Detta för att på bästa sätt möta efterfrågan och optimera erbjudanden gällande publika emissioner och private placements.

 

Mangolds distributionsteam ansvarar för att det råder god service och kommunikation för att samarbetspartnern på bästa sätt ska kunna leva upp till de åtaganden som ställs på dem samt bedriva en lönsam verksamhet. Detta sker genom marknadskommentarer, kontinuerlig dialog, utbildningar och andra service- samt marknadsföringsaktiviteter.

 

Klicka här för att fortsätta till Mangold Online >>

KONTAKT

Chef Strukturerade Investeringar

Fabian Kärnell

fabian.karnell@mangold.se
+ 46 (0) 8 527 75 020

 

Back office

Johanna Nilsson

johanna.nilsson@mangold.se
+ 46 (0) 8 503 01 589

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här