FORMS

Blankett
Depå-/kontoavtal
Kontonummer för depåkunder
Custody and Cash Account Agreement
Kundanalys (Svenska)
Liquidity Examination Form - Legal Entities
Liquidity Examination Form - Private Individuals
Client Analysis (English)
Kundkännedom – juridiska personer
Know your customer - Legal Entities
Kundkännedom – privatpersoner
Know your customer - Private Individuals
Target Market - Shares and mutual funds
Uttag av kontanter
Transaktionsorder
Anmälan/ändring av bankkonto
Avslut av depå
Kontonummer för Mangold - kund
Fullmakter
Fullmakt (Ombud)
Föräldrafullmakt
Avsluts- och överföringsfullmakt för depå och konto
Closing and transfer power of attorney for custody and cash account
Insynsfullmakt
OM-avtal
Avtal för handel med optioner och terminer på Nasdaq
ISK-avtal
Avtal om investeringssparkonto
Flytt av värdepapper till investeringssparkonto
Flytt av värdepapper mellan investeringssparkonton
Övriga avtal
Handelsavtal för svenska kunder med extern förvaring
Övrig information
Allmänna bestämmelser för depå/konto
Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
Allmänna villkor för utförande och förmedling av elektroniska order via webbapplikation
Allmänna villkor för tillgång till informations- och handelssystemet Mangold Trader (InFront) samt allmänna villkor för utförande och förmedling av elektroniska order
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument
General Conditions Governing Custody and Cash Account Services
Information regarding trading in options, futures and other derivate instruments
Information med anledning av distans- och hemförsäljningslagen
Information About the Distance and Doorstep Sales Agreement
Information om Mangold
Information about Mangold
Kundkategorisering
Order
ISK Godkända Investeringstillgångar
ISK, Förhandsinformation
Allmänna villkor Investeringssparkonto
Person i politiskt utsatt ställning
Person in Politically Exposed Position

CONTACT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities
Skype: skype.mangold