Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet enligt Grundprospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i förutsätter ytterligare grundprospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Grundprospektet eller andra handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av vinstandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Vinstandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande Grundprospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Nordic Tech Fund AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB

Erbjudande

Emittent: Nordic Tech Fund AB
Teckningspris: Nominellt 1 SEK (Minsta teckning 50 000) SEK
Teckningsperiod: 17 maj - 23 juni 2021


Teckna

Om Nordic Tech Fund

 

Nordic Tech Fund är en ny typ av venture fond — en fond där allmänheten kan vara med och investera i nya spännande svenska techbolag i tidiga skeden. Målet är att skapa en publik fondstruktur som ska bidra till att odla fram en mängd nya svenska och nordiska teknikbolag samtidigt som vi genererar en hög avkastning till investerarna.

Även om Nordic Tech Fund är en bred teknikfond kommer fondens inriktning centreras till att bygga en portfölj huvudsakligen bestående av mjukvarubolag profilerade inom Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI)/Machine Learning (ML) och Computer Gaming (Datorspel) samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell. Inriktningen matchar väl med teamets tidigare erfarenheter och kompetens samt ligger i linje med svenska styrkeområden.

 

Erbjudandet är utan förbehåll öppet för allmänheten i Sverige såväl som för institutionella investerare i Sverige och andra länder där Bolaget har tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

Video

 

Inriktning

 

Även om Nordic Tech Fund är en bred teknikfond kommer fondens inriktning centreras till att bygga en portfölj huvudsakligen bestående av mjukvarubolag profilerade inom Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI)/Machine Learning (ML) och Computer Gaming (Datorspel) samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell. Inriktningen matchar väl med teamets tidigare erfarenheter och kompetens samt ligger i linje med svenska styrkeområden.

 

Team

 

Teamet för portföljförvaltning i Nordic Tech Fund har stor erfarenhet av den omfattande process bakom att hitta rätt bolag, genomföra investeringar samt bygga värde i onoterade techbolag. Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits. Därmed finns förutsättningarna för att:

  • Noggrant gallra fram rätt bolag
  • Säkerställa att alla avtal finns på plats samt att bolagen blir genomlysta på djupet
  • Använda rätt nätverk för att kunna arbeta tillsammans med de bästa medfinansiärerna inom respektive teknikområde.
  • Säkerställa riskminimering genom att investera i många bra bolag och se till att komma in i dem på rätt värderingsnivå.

Sammanfattningsvis:

  1. 150mkr hämtas in under fondens första år.
  2. Första teckningsperiod är 17 maj – 23 juni. Minsta insats är 50 000 kr.
  3. Fondperioden är 7 år.
  4. Marknadsnotering på NGM är på gång, vilket gör att investerarnas fondandandelar blir likvida.

 

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Bolaget investerar i huvudsak i onoterade bolag med säte i Sverige.

NEDLADDNING

Anmälningssedel

Prospekt

Informationsbroschyr

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblanket – juridisk person

Kostnadseffekt

Anmälan av erbjudande i
Nordic Tech Fund AB


Vinstandelsbevis: Nordic Tech Fund AB
Anmälningsperiod: 17 maj - 23 juni 2021
Teckningskurs: Nominellt 1 SEK (Minsta teckning 50 000) SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Nordic Tech Fund AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_vinstandelsbevis stycken vinstandelsbevis.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod