Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i ESEN eSports AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i ESEN eSports AB

Erbjudande

Emittent: ESEN eSports AB
Teckningspris: 0,42 SEK
Teckningsperiod: 28 november - 12 december 2019
Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Kort om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings-, produktionsbolag inom e-sport med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar en egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering, King of Nordic, under eget varumärke. Bolaget genomför även externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN:s turneringsplattform bedöms framgent vara en samlingsplats för allt innehåll som ESEN producerar och har rättigheter till.

Affärsidé

ESEN ska etablera e-sportstrukturer  och sätta samman företag och varumärken med målgruppen. Med en kombination av socialt engagemang, upplevelse, exponering och aktivering ska Bolaget skapa meningsfullhet och värde för våra samarbetspartners.
ESEN ska arrangera, producera och sända turneringar och event.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolagets verksamhet kan beskrivas i fem olika delar. (1) TV-produktion av egenutvecklade rättigheter som t.ex. Nordens största CS:GO-turnering, King of Nordic (2) TV-produktionsuppdrag där Bolaget ansvarar för utrustning och videoproduktion av andras rättigheter som exempelvis Ubisoft’s Nordic Championship, Copenhagen Games, Telialigan, Polaris Hearthstone Championship (3) TV-produktion av externa inköpta rättigheter där Bolaget tar ansvar för försäljning, utveckling och  äger distributions- och sändningsrätten t.ex. VM-kvalet för Svenska e-sportförbundet (SESF) eller svenska sändningar för stora internationella turneringar. (4) Event i Bolagets lokal för turneringar samt uthyrning av studio, lokal, utrustning och personal (5) En egen turneringsplattform med syfte  att serva ovan beskrivna delar i verksamheten. Plattformen är ett verktyg för Bolagets egna och externa kunders turneringar och en samlingsplats för allt innehåll som skapas. Efter ett års utveckling och testande täcker plattformen de grundläggande behov Bolaget har för att kunna använda plattformen för egna och externa turneringar.

Bolaget arbetar intensivt med att knyta till sig ytterligare rättigheter inom e-sport, likt VM-kvalet med SESF, för att stärka Bolagets position som det självklara valet för e-sportproduktion och e-sportevent. Det finns ett antal globala rättigheter med stor potential att utveckla vidare på den nordiska marknaden.

Bolaget är i stort behov av rörelsekapital. Med ovanstående strukturer på plats är motivet till Företrädesemissionen att täcka Bolagets behov av rörelsekapital och att fortsätta stärka ESEN:s marknadsposition och skapa bättre och fler förutsättningar för att kapitalisera på befintliga och framtida rättigheter.

 

Villkor

Avstämningsdag: 26 november 2019

 

Teckningsperiod: 28 november 2019 – 12 december 2019

 

Företrädesrätt: En (1) på avstämningsdagen befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit.

 

Teckningskurs: 0,42 SEK per unit. Courtage utgår ej

 

Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

 

Bilagor

Informationsmemorandum

 

Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter

Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter

 

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

 

Kostnadseffekt

Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
ESEN eSports AB


Unit: ESEN eSports AB
Anmälningsperiod: 28 november - 12 december 2019
Teckningskurs: 0,42 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i ESEN eSports AB . Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod