AKTUELLA ERBJUDANDEN

Autocall Sverige Low Trigger Optimal Start 2

BroschyrAnmälanSlutliga VillkorFaktablad
+ Svenska kvalitetsbolag.
+ Optimal Start.
+ Låga barriärer.
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Ack. inlösenkupong
Underliggande
ISIN
Löptid
80%
80%
60%
Indikativt 10,0% / år
Electrolux, Thule, Holmen, SSAB
SE0012673671
1-5 år
Autocall Norden Optimal Start & Fast Kupong 2

BroschyrAnmälanSlutliga VillkorFaktablad
+ Nordiska kvalitetsbolag.
+ Fast kupong.
+ Optimal Start.
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Ack. inlösenkupong
Fast Kupong
Underliggande
ISIN
Löptid
90%
60%
Indikativt 10,0% / år
Indikativt 5,0% / år
AstraZeneca, Equinor, Fortum, Nordea
SE0012674216
1-5 år