AKTUELLA ERBJUDANDEN

Autocall Norden Low Trigger

BroschyrAnmälanSlutliga VillkorFaktablad
+ Fortsatt god tillväxt i Norden.
+ Nedtryckta aktiekurser med god utvecklingspotential.
+ Låga barriärer
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Ack. inlösenkupong
Underliggande
ISIN
Löptid
75%
75%
50%
Indikativt 12,0% / år
Intrum, Maersk, ICA, Skanska
SE0011896232
1-5 år
Autocall Bank & Bygg Optimal Start & Fast Kupong

BroschyrAnmälanSlutliga VillkorFaktablad
+ Fortsatt god tillväxt i Sverige.
+ Nedtryckta aktiekurser med god utvecklingspotential.
+ Optimal Start samt Fast Kupong
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Ack. inlösenkupong
Fast kupong
Underliggande
ISIN
Löptid
90%
60%
Indikativt 10,0% / år
5% / år
NCC, Peab, Nordea, Handelsbanken
SE0011896208
1-5 år