Autocall Prima Kapitalförvaltning Sverige Halvårsvis
  Emittent Rating S&P              
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2019-04-23   Avläsningsdagar (Kupong= X)    
ISIN XS1907550534   Utgiven 2019-01-28   2019-07-21    
Köpkurs (exkl courtage) 100%   Startdag: 2019-01-21   2020-01-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2024-01-29   2020-07-21    
Kapitalskydd Nej         2021-01-21    
Valuta SEK         2021-07-21    
Kupong halvårsvis 5,44%         2022-01-21    
Inlösenbarriär 75%         2022-07-21    
Kupongbarriär 75%         2023-01-21    
Riskbarriär 55%               2023-07-21    
            2024-01-21    
Värdering              
Dagskurs 95,98%            
Långsiktigt värde 105,44%              
                 
Underliggande                  
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär      
NCC 148,000 153,20 103,51% Ja Ja Ja      
Nordea 81,950 77,88 95,03% Ja Ja Ja      
Electrolux B 207,100 239,80 115,79% Ja Ja Ja      
Skanska 158,300 175,50 110,87% Ja Ja Ja      
Aktie med sämst utveckling: 95,03%