Autocall Prima Svenska Banker Halvår
  Emittent Rating S&P              
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2020-04-08   Avläsningsdagar (Kupong= X)    
ISIN XS1853087234   Utgiven 2018-10-04   2019-03-21 Ej kupong
Köpkurs (exkl courtage) 100%   Startdag: 2018-09-21   2019-09-23 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2023-09-28   2020-03-23 Ej kupong
Kapitalskydd Nej         2020-09-21  
Valuta SEK         2021-03-22  
Kupong (halvårsvis) 4,77%         2021-09-21  
Inlösenbarriär 85%         2022-03-21  
Kupongbarriär 85%         2022-09-21  
Riskbarriär 65%               2023-03-21  
            2023-09-21  
Värdering                  
Dagskurs 33,35%                
Långsiktigt värde 52,57%                
                 
Underliggande                  
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär      
Swedbank AB 216,000 113,56 52,57% Nej Nej Nej      
Nordea 96,940 57,59 59,41% Nej Nej Nej      
SEB A 98,400 70,00 71,14% Nej Nej Ja      
Svenska Handelsbanken A 110,400 83,46 75,60% Nej Nej Ja      
Aktie med sämst utveckling: 52,57%