Autocall PP Collum 1 Ackumulerande
  Emittent Rating S&P          
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2019-12-10   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN XS1556032321   Utgiven 2017-03-14   2017-06-07 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-03-07   2017-09-07 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-03-14   2017-12-07 Kupong
Kapitalskydd Nej         2018-03-07 Ej kupong
Valuta SEK         2018-06-07 Ej kupong
Kupong / kvartal 3,80%         2018-09-07 Ej kupong
Inlösenbarriär 90%         2018-12-07 Ej kupong
Ack. Kupongbarriär 80%         2019-03-07 Ej kupong
Riskbarriär 60%         2019-06-07 Ej kupong
            2019-09-09 Kupong
            2019-12-09 Förfall
            2020-03-09  
            2020-06-08  
            2020-09-07  
            2020-12-07  
            2021-03-08  
Värdering           2021-06-07  
Dagskurs 103,8%         2021-09-07  
Långsiktigt värde N/A         2021-12-07  
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Getinge AB 152,400 216,27 141,91% Ja Ja Ja  
Elekta 83,300 114,40 137,33% Ja Ja Ja  
Skanska 214,400 212,20 98,97% Ja Ja Ja  
Ericsson B 58,300 87,28 149,71% Ja Ja Ja  
Utveckling: 98,97%            
Arjo B