Autocall PP Collum 1 Ackumulerande
  Emittent Rating S&P          
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2019-01-22   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN XS1556032321   Utgiven 2017-03-14   2017-06-07 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-03-07   2017-09-07 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-03-14   2017-12-07 Kupong
Kapitalskydd Nej         2018-03-07 Ej kupong
Valuta SEK         2018-06-07 Ej kupong
Kupong / kvartal 3,80%         2018-09-07 Ej kupong
Inlösenbarriär 90%         2018-12-07 Ej kupong
Ack. Kupongbarriär 80%         2019-03-07  
Riskbarriär 60%         2019-06-07  
            2019-09-09  
            2019-12-09  
            2020-03-09  
            2020-06-08  
            2020-09-07  
            2020-12-07  
            2021-03-08  
Värdering           2021-06-07  
Dagskurs 70,27%         2021-09-07  
Långsiktigt värde 100,00%         2021-12-07  
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Getinge AB 152,400 112,55 73,85% Nej Nej Ja  
Elekta 83,300 119,00 142,86% Ja Ja Ja  
Skanska 214,400 158,30 73,83% Nej Nej Ja  
Ericsson B 58,300 76,20 130,70% Ja Ja Ja  
Utveckling: 73,83%            
Arjo B