Autocall Combo Norske Selskaper Kuponggaranti NOK
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2019-01-22   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1317235981   Utgiven 2016-03-30   2017-03-20 Kupong
Köpkurs (exkl courtage) 100%   Startdag: 2016-03-18   2018-03-19 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-18   2019-03-18  
Kapitalskydd Nej         2020-03-18  
Valuta NOK         2021-03-18  
Inlösenkupong ackumulerande 14,50%            
Garanterad kupong 6,00%            
Inlösenbarriär 100%            
Riskbarriär 60%            
               
               
Värdering              
Dagskurs 129,24%            
Långsiktigt värde 114,50%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Riskbarriär    
DnB 102,100 154,550 151,37% Ja Ja    
Telenor 136,10 167,75 123,25% Ja Ja    
Norsk Hydro ASA 33,91 39,54 116,60% Ja Ja    
Yara Int 333,40 355,20 106,54% Ja Ja    
Aktie med sämst utveckling: 106,54%