Autocall Svenska Bolag Kvartal Ackumulerande 2
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2016-09-12   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1289951615   Utgiven 2016-01-08   2016-03-10 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2015-12-10   2016-06-10 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-01-08   2016-09-10  
Kapitalskydd Nej         2016-12-10  
Valuta SEK         2017-03-10  
Kupong 3,98%         2017-06-10  
Inlösenbarriär 90%         2017-09-10  
Ack. Kupongbarriär 80%         2017-12-10  
Riskbarriär 60%         2018-03-10  
            2018-06-10  
            2018-09-10  
            2018-12-10  
            2019-03-10  
            2019-06-10  
            2019-09-10  
            2019-12-10  
            2020-03-10  
            2020-06-10  
            2020-09-10  
            2020-12-10  
Värdering              
Dagskurs 103,98%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
AstraZeneca 566,500 554,00 97,79% Ja Ja Ja  
Electrolux B 198,20 205,30 103,58% Ja Ja Ja  
Hexagon B 307,60 359,20 116,78% Ja Ja Ja  
SCA B 239,60 262,20 109,43% Ja Ja Ja  
Index med sämst utveckling: 97,79%