Autocall Svenska Banker Kvartal Ackumulerande
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2016-12-22   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1266642732   Utgiven 2016-01-08   2016-03-22 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2015-12-22   2016-06-22 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-01-13   2016-09-22 Kupong
Kapitalskydd Nej         2016-12-22 Förfall
Valuta SEK         2017-03-22  
Kupong 2,70%         2017-06-22  
Inlösenbarriär 90%         2017-09-22  
Ack. Kupongbarriär 75%         2017-12-22  
Riskbarriär 65%         2018-03-22  
            2018-06-22  
            2018-09-22  
            2018-12-22  
            2019-03-22  
            2019-06-22  
            2019-09-22  
            2019-12-22  
            2020-03-22  
            2020-06-22  
            2020-09-22  
            2020-12-22  
Värdering              
Dagskurs 102,7%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Svenska Handelsbanken A 111,500 127,90 114,71% Ja Ja Ja  
SEB A 87,05 96,65 111,03% Ja Ja Ja  
Swedbank AB 183,90 221,00 120,17% Ja Ja Ja  
Nordea 91,25 101,90 111,67% Ja Ja Ja  
Index med sämst utveckling: 111,03%