Autocall Combo Nordiske Selskaper Kuponggaranti NOK 2
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2019-05-23   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1212990896   Utgiven 2015-07-15   2016-07-08 Kupong
Köpkurs (exkl courtage) 100%   Startdag: 2015-07-08   2017-07-10 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-07-08   2018-07-09 Kupong
Kapitalskydd Nej         2019-07-08  
Valuta NOK         2020-07-08  
Inlösenkupong ackumulerande 11,20%            
Garanterad kupong 4,50%            
Inlösenbarriär 100%            
Riskbarriär 60%            
               
               
Värdering              
Dagskurs 83,532%            
Långsiktigt värde 104,50%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Riskbarriär    
Nordea 102,300 71,140 69,54% Nej Ja    
Statoil 137,70 182,900 132,82% Ja Ja    
Fortum 15,93 19,820 124,42% Ja Ja    
Yara Int 395,10 373,300 94,48% Nej Ja    
Aktie med sämst utveckling: 69,54%