Autocall Combo Nordiske Selskaper Kuponggaranti NOK 
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2020-06-12 Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1166379526   Utgiven 2015-06-29   2016-06-13 Kupong
Köpkurs (exkl courtage) 100%   Startdag: 2015-06-12   2017-06-12 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-06-12 2018-06-12 Kupong
Kapitalskydd Nej         2019-06-12 Kupong
Valuta NOK         2020-06-12 Förfall/kupong
Inlösenkupong ackumulerande 11,20%            
Garanterad kupong 4,68%            
Inlösenbarriär 100%            
Riskbarriär 60%            
               
               
Värdering              
Dagskurs 104,68%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Riskbarriär    
Nordea 107,300 67,510 62,92% Nej Ja    
Equinor 143,00 143,500 100,35% Ja Ja    
Fortum 16,62 16,375 98,53% Nej Ja    
Yara Int 370,60 347,500 93,77% Nej Ja    
Aktie med sämst utveckling 62,92%