Autocall Combo Nordiske Selskaper Kuponggaranti NOK 
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2019-05-24   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1166379526   Utgiven 2015-06-29   2016-06-13 Kupong
Köpkurs (exkl courtage) 100%   Startdag: 2015-06-12   2017-06-12 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-06-12   2018-06-12 Kupong
Kapitalskydd Nej         2019-06-12  
Valuta NOK         2020-06-12  
Inlösenkupong ackumulerande 11,20%            
Garanterad kupong 4,68%            
Inlösenbarriär 100%            
Riskbarriär 60%            
               
               
Värdering              
Dagskurs 82,02%            
Långsiktigt värde 104,68%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Riskbarriär    
Nordea 107,300 70,320 65,54% Nej Ja    
Statoil 143,00 173,000 120,98% Ja Ja    
Fortum 16,62 19,395 116,70% Ja Ja    
Yara Int 370,60 380,900 102,78% Ja Ja    
Aktie med sämst utveckling 65,54%