Autocall Combo Nordiske Selskaper Kuponggaranti NOK 
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2020-03-27   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1166379526   Utgiven 2015-06-29   2016-06-13 Kupong
Köpkurs (exkl courtage) 100%   Startdag: 2015-06-12   2017-06-12 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-06-12   2018-06-12 Kupong
Kapitalskydd Nej         2019-06-12 Kupong
Valuta NOK         2020-06-12  
Inlösenkupong ackumulerande 11,20%            
Garanterad kupong 4,68%            
Inlösenbarriär 100%            
Riskbarriär 60%            
               
               
Värdering              
Dagskurs 61,68%            
Långsiktigt värde 52,88%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Riskbarriär    
Nordea 107,300 56,740 52,88% Nej Ja    
Equinor 143,00 123,650 86,47% Nej Ja    
Fortum 16,62 13,925 83,78% Nej Ja    
Yara Int 370,60 311,300 84,00% Nej Ja    
Aktie med sämst utveckling 52,88%