Autocall Nordiska Bolag 3  
  Emittent Rating S&P              
  Société Générale A Uppdaterat per den: 2014-05-12       Avläsningsdagar* Förfall/Kupong
ISIN XS0839784575   Utgiven 2013-05-24         2013-08-03** Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag 2013-05-03       2013-11-03 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-05-24       2014-02-03 Kupong
Kapitalskydd Nej             2014-05-03 Förfall/Kupong
Valuta SEK             2014-08-03  
Kupong / kvartal 4,25%             2014-11-03  
Inlösenbarriär 90%             2015-02-03  
Kupongbarrär 75%             2015-05-03  
Riskbarriär 50%             2015-08-03  
              2015-11-03  
                2016-02-03  
Värdering               2016-05-03  
Dagskurs 102,98%             2016-08.03  
Långsiktigt värde N/A             2016-11-03  
                2017-02-03  
Underliggande               2017-05-03  
Bolag Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär   2017-08-03  
Electrolux B 179,60 175,10 97,49% Ja Ja Ja   2017-11-03  
Ericsson B 79,80 79,35 99,44% Ja Ja Ja   2018-02-03  
Norsk Hydro ASA 27,39 32,13 117,31% Ja Ja Ja   2018-05-03  
Fortum 14,51 16,88 116,33% Ja Ja Ja   *I de fall observationsdagen är en helgdag kommer 
Bolag med sämst utveckling: 97,49%             avläsning ske nästkommande börsdag
                **Förfall ej möjligt