Autocall Bank och Bygg Optimal Start o Fast Kupong
  Emittent Rating S&P          
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2019-07-11   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0011896208   Utgiven 2018-12-21   2019-12-12  
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-12-12   2020-12-12  
Denominering 10 000   Förfallodag 2024-01-04   2021-12-12  
Kapitalskydd Nej         2022-12-12  
Valuta SEK         2023-12-12  
Ack Inlösenkupong per år 11,75%         Optimal Start  5 obs under första
Fast kupong per år 5,00%           4 veckorna
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%        
Kupongbarriär 0%        
Riskbarriär 60%        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
Värdering              
Dagskurs 96,52%            
Långsiktigt värde 111,75%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
NCC 132,550 169,30 127,73% Ja Ja Ja  
Peab 69,200 84,45 122,04% Ja Ja Ja  
Nordea 74,430 70,49 94,71% Ja Ja Ja  
Svenska Handelsbanken A 96,440 97,40 101,00% Ja Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 94,71%